Kanthal kampanjar för mer el-värmning

Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot stålindustrin för att öka kunskapen om elektrifiering och de fördelar som elektrisk värmning inom stålindustrin medför. Kanthal har visat att elektrisk värmning är ett gångbart alternativ till den värmning som sker genom att förbränna gas eller olja.

Kanthals nya kampanjwebb, kanthal.com/electrification

Svensk stålindustri har siktet inställt på fossilfri stålproduktion. I järn- och stålindustrins Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045 beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var utsläppen av koldioxid finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som kan ersätta de fossila råvaror och bränslen som idag används i olika metallurgiska och bearbetningstekniska tillverkningsprocesser.

"Dags att elektrifiera stålindustrin"

Värmningsteknik i de bearbetningstekniska processerna står i fokus när Kanthal AB i ett pressmeddelande meddelar att "Det är dags att elektrifiera stålindustrin".

– Om industrin ska uppnå sitt mål om fossilfritt stål så måste man sluta använda fossila bränslen i sina värmeprocesser. Elektrifiering är det mest lovande sättet att uppnå detta, säger Anders Björklund, vd för Kanthal.

Kanthal är ett dotterbolag till Sandvik Materials Technology och en världsledande tillverkare av industriella värmningslösningar och material för motståndsvärmning. De har startat en kampanj i syfte att öka kunskapen om elektrifiering och de fördelar som elektrisk värmning bidrar med till olika processer inom ståltillverkningen. Kanthal har visat att det är ett gångbart alternativ till värmeprocesser som traditionellt använder gas eller olja – i sitt stålverk i Hallstahammar använder de elektriska värmelösningar – och de har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder att gå över till elektriska lösningar.

– Det finns många felaktiga uppfattningar om elektrisk värme, till exempel att den inte kan nå tillräckligt höga temperaturer. Men med vår teknik kan du elektrifiera alla typer av värmeprocesser inom ståltillverkning. Som vi har bevisat så har Kanthal tekniken, värmeexpertisen, resurserna och den globala närvaro som krävs för att elektrifiera alla energiintensiva värmeprocesser, säger Anders Björklund, i pressmeddelandet.

Fördelarna med elektrifiering av vämningsprocesser är många. Med fossilfri el kan utsläpp av koldioxid och kväveoxider elimineras. Värmeeffektiviteten kan förbättras och elektriska värmelösningar ger en bättre temperaturkontroll. Dessutom låter och ryker det mindre med elektrisk värmning, vilket ger tystare och renare produktionsprocesser och ett bättre arbetsklimat.

Läs mer om Kanthals kampanj: kanthal.com/electrification

Kunskap är nyckeln till omställning

2020 lanserades forskningsprojektet Elektrisk ämnesvärmning, ett samarbete mellan flera svenska ståltillverkare i syfte att undersöka utsikterna för elektrifiering. Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning och tydliggöra viktiga faktorer och begränsningar för olika typer av elektriska värmesystem. Jernkontoret äger projektet som finansieras av Energimyndigheten och deltagande företag. Projektet leds av teknikkonsultföretaget COWI.

– Vi tror kunskap är nyckeln till att utvidga användandet av elektriska värmeprocesser inom svensk stålindustri. Genom detta projekt gör vi det möjligt för en grupp stålproducenter att testa eluppvärmning i sina processer. Vi tror att det kommer att påskynda förändringar eftersom alla deltagare kommer att få egen erfarenhet av elektrisk värmning, säger Helena Malmqvist, forskningschef för Jernkontorets teknikområde Energi- och ugnsteknik, i en intervju på Kanthals kampanjwebb.

Läs mer om forskningprojektet: Stora delar av svensk stålindustri går nu samman för mer elektrisk ämnesvärmning

Kanthal-gropugn.jpg

Gropugn med elektriska element från Kanthal för värmning av göt. Foto: Evelina Carborn.