Jernkontoret och Ovako om stålindustrin som pådrivare av vätgassamhället i Sverige

Tysk-svenska handelskammaren bjöd in till ett digitalt samtal om vätgassamhällets framväxt och potential i Sverige. Bland talarna återfanns Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology på Ovako och Lars Hjälmered (M), ordförande i riksdagens näringsutskott som bland annat lyfte vikten av tillgång till fossilfri el.

Tysk-svenska handelskammaren bjöd i början av juni in till ett digitalt samtal om vätgassamhällets framväxt och potential i Sverige. Politiker, industrirepresentanter och forskningsföreträdare tycks vara överens om att vätgas radikalt kan påverka framtidens energisystem.

I samtalet beskrevs ett världsunikt projekt på Ovakos anläggning i Hofors, där företaget i samarbete med Linde använder elektrolys för uppvärmning av stål. Läs mer om det framgångsrika projektet: Ovako först i världen att värma stål med vätgas

Bland talarna återfanns bland andra Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, Göran Nyström, EVP Group Marketing and Technology på Ovako och Lars Hjälmered (M), ordförande i riksdagens näringsutskott som bland annat lyfte vikten av tillgång till fossilfri el.

– Jag inledde med att berätta om vår vision, Stål formar en bättre framtid, som inte bara är en vision utan ett åtagande från våra modiga företagsledare. Åtagandet innebär att år 2050 ska bara samhällsnyttiga produkter komma från vår svenska järn- och stålindustri. Vi firar snart tio år med den visionen, som bidrog till att dra igång många viktiga aktiviteter, skapa stolthet bland medarbetare och som fortfarande idag är vår viktigaste styråra, berättar Bo-Erik Pers efter mötet.

Vätgas, som en del av lösningen för fossilfrihet i samhället, fordonssektorn och industrin, förutsätter stora mängder fossilfri el.

– Samtalet handlade om hur vi från stålindustrin kan driva på utvecklingen för ett välfungerande vätgassamhället i Sverige. Jag pekade ut elförsörjningen, både fördubblad produktion av fossilfri el och byggandet av elnät över landet, som politikens viktigaste uppgift att lösa för att industrin ska klara omställningen i det höga tempo som vi vill, säger Bo-Erik Pers.

TY-SV-H2.jpg

– Från industrins sida finns en stark drivkraft att komma vidare, till och med fortare än tidigare planerat. Och då måste politiken fokusera på att skapa möjligheter och undanröja hinder, avslutar Bo-Erik Pers.

Göran Nyström på Ovako nämnde bland annat initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley. Läs mer om initiativet: Stålföretagen i Mellansverige kraftsamlar kring vätgas 

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram en svensk vätgasstrategi och ett av järn- och stålindustrins viktigaste medskick i det arbetet är att strategin hänger ihop med den elektrifieringsstrategi som energiminister Anders Ygeman parallellt tar fram i Regeringskansliet. Läs mer: Vätgasstrategin är viktig för svensk järn- och stålindustri 

Se samtalet i efterhand

Tyska-svenska handelskammarens digitala samtal finns att se i efterhand: