Stålföretagen i Mellansverige kraftsamlar kring vätgas

Under ledning av Region Gävleborg har industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige gått samman i initiativet Mid Sweden Hydrogen Valley. Syftet är att utveckla ett integrerat vätgassamhälle.

Värmebehandling av stål vid Ovako. Foto: Jörgen Reimer/Ovako.

I ett pressmeddelande den 15 januari beskriver Region Gävleborg och de företag och organisationer bakom initiativet om behovet och syftet med Mid Sweden Hydrogen Valley.

– Den här satsningen stärker både vår regions hållbara varumärke och konkurrenskraft vilket är värdefullt för alla våra företag, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska handelskammaren.

Värmning av stål med syrgas och vätgas från elektrolys i anslutning till Ovakos anläggning i Hofors blir ett viktigt första initiativ inom ramen för Mid Sweden Hydrogen Valley.

– Infrastrukturen finns på plats, kompetensen och viljan finns. Allt är klart för att ställa om, säger Göran Nyström, teknologichef för Ovako-koncernen.

Bakom Mid Sweden Hydrogen Valley står bland andra stålföretagen Ovako, Sandvik Materials Technology och Outokumpu.

– Det här är ett mycket viktigt initiativ från de medverkande parterna. Vätgasen kan få en betydande roll i arbetet med omställningen mot ett fossilfritt samhälle, och satsningar som den här kommer att kunna få spridning inte bara i Sverige utan även internationellt. Att ta avstamp i lokala och regionala förutsättningar kommer sannolikt att vara nyckeln till framgång, säger Pär Herméren, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Pressmeddelande från Region Gävleborg:
Mellansverige kraftsamlar kring vätgas