Industridagens samtal "Är all forskning lika viktig?"

Industridagens andra nedslag med temat Sverige som innovationsstormakt ägde rum den 27 maj. Ett samtal med inbjudna deltagare från akademin och forskarvärlden med tydliga ambitionen att göra forskningen mer relevant för framtiden. 

Jon Forssell modererade ett spetsigt digitalt samtal med representanter från forskningssverige.


"Är all forskning lika viktig?” var rubriken för samtalet när deltagare i Industridagen 2021 återigen slog sig ner för att samtala om Sverige som innovationsstormakt. Resultatet blev både spetsiga och intressanta diskussioner om förutsättningarna för framgångsrik forskning: arbeta tvärdisciplinärt och i samverkan eller via konflikter och konfrontation?

Helena Malmqvist är forskningschef på Jernkontoret och uppskattade den tydliga ambitionen att göra forskningen relevant för framtiden.

– Jag blev väldigt inspirerad av diskussionerna och samtalet om vilka universitet och högskolor som företag väljer att samarbeta med ur ett globalt perspektiv var mycket intressant. Kommentaren om att systemet är självreglerande, det vill säga att företag samarbetar med de som till störst del uppfyller ens behov var mycket klokt, säger Helena Malmqvist.

Detta var det andra nedslaget med temat Sverige som innovationsstormakt och ägde rum den 27 maj. Ett samtal med inbjudna deltagare från akademin och forskarvärlden och inspel från en engagerad digital publik. På agendan var frågan om akademin har något ansvar i utvecklingen av Sveriges industri och de omställningar den nu står inför, både tekniskt och hållbarhetsmässigt. Är all forskning lika viktig eller borde vissa delar av den prioriteras?

Panelen, bestående av Pia Sandvik, vd för Research Institutes of Sweden AB (Rise), Anders Hagfeldt, rektor på Uppsala universitet, Monica Bellgran, professor på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Magnus Björsne, vd för BioVentureHub, var helt eniga när de svarade på moderator Jon Forssells inledande fråga om all forskning är lika viktig: Ja, det är den, men först efter att vi löst klimatomställningen.

Läs mer och se samtalet i efterhand på Industrirådets webbplats

industridagen.jpg


Om Industridagen 2021

Årets Industridag är upplagd som en resa i flera delar. Under tre digitala nedslag startar ett gemensamt arbete med att ta fram lärdomar och underlag till “finalen” som äger rum den 27–28 september. Då träffas deltagare som representerar Sveriges industriföretag, forskningen, fackföreningsrörelsen, den offentliga sektorn och politiken i Skellefteå och Boliden för att medverka i Sveriges största arbetsmöte. Ambitionen är att presentera konkreta förslag till politiker och beslutsfattare inför valet 2022 – förslag som ska leda till verklig förändring.