HYBRIT möjliggör en helt fossilfri värdekedja för malmbaserat stål

Järn- och stålindustrin i Sverige ska ha en ledande position i den nya klimatsmarta ekonomin. Därför ser SSAB över förutsättningarna för att ställa om till fossilfri stålproduktion i Luleå tidigare än planerat. Samtidigt inleds industrialiseringen av HYBRIT-tekniken i Gällivare där LKAB blir först i världen med en produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp, råvaran till stålet.

LKAB:s industriområde Vitåfors i Gällivare. Foto: Fredric Alm.

HYBRIT-projektet är möjligt tack vare ett nära samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall och höga ambitioner inom en industri som bygger samhällen och är en förutsättning för en hållbar omställning.

Nu fördjupas samarbetet för en helt fossilfri värdekedja, från två kilometer ner i gruvan till det färdiga stålet. Redan under 2021 står kunderna redo att göra prototyper av järnsvampen från pilotanläggningen hos SSAB i Luleå och Gällivare blir hemmaplan för den stora nästa demonstrationsanläggning.

Det finns flera fördelar med att bygga demonstrationsanläggningen i anslutning till LKAB:s verksamhet i Gällivare, till exempel kan stora mängder energi sparas genom att använda redan varma järnmalmspellets i processen och i Gällivare finns dessutom god tillgång till fossilfri el från Vattenfall.

hybrit-vdar.jpg

Jan Moström, vd LKAB, Martin Lindqvist, vd SSAB och Anna Borg, vd Vattenfall. Foto: Fond&Fond

Inom HYBRIT-initiativet sker teknikutveckling som utmanar etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik. Målet är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar. 

– Vi är världsledande i arbetet med att ställa om stålindustrin och nu ökar vi takten. Vi gör det för klimatet, kunderna, konkurrenskraften och för jobben. Att vi nu höjer ambitionen för en helt fossilfri värdekedja är unikt och ett styrkebesked från SSAB och våra partner inom HYBRIT. Vi ser tydligt att efterfrågan på det fossilfria stålet ökar och då är det rätt att accelerera vårt banbrytande samarbete, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Industrialiseringen av tekniken som utvecklas inom HYBRIT-projektet inleds med demonstrationsanläggningen i Gällivare – världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp. Anläggningen ska tas i drift 2026 och producera 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp per år. I Gällivare planeras även för en andra järnsvampsanläggning som ska tas i drift 2030. Den sammanlagda kapaciteten kommer att bli 2,7 miljoner ton per år. 

– Tillsammans leder vi omställningen av järn- och stålindustrin och med HYBRIT startar vi nu vår resa för att bli framtidens leverantör av järnsvamp. Allt börjar med den högkvalitativa järnmalmen i gruvan och vår omställningsplan ger kraftiga skalfördelar som lägger grunden för en konkurrenskraftig produktion av fossilfritt stål hos våra kunder. Det här är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. När vi är klara sänker vi de globala utsläppen hos våra stålkunder med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott, säger Jan Moström, vd på LKAB.

HYBRIT har fått betydande stöd av Energimyndigheten genom Industriklivet som är regeringens långsiktiga satsning för att stödja industrins omställning till nettonollutsläpp.

– Nu blir det extra viktigt att tillståndsprocesserna kan leverera i samma takt som den fossilfria stålproduktionen, säger Anna Borg, vd på Vattenfall.

Den svenska järn- och stålindustrins gemensamma vision "Stål formar en bättre framtid" tar sikte på 2050 och bygger på tre åtaganden: vi leder teknikutvecklingen, vi föder kreativa individer och vi skapar miljönytta.

– Stålets centrala roll i samhällsutvecklingen innebär att vi som arbetar i järn- och stålindustrin har ett ansvar, mot både människa och miljö, att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. De satsningar som sker i Sverige är inte bara ambitiösa, de är dessutom konkreta och de förverkligas just nu, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Se även:

HYBRITs pressträff, där de tre vd:arna berättar om arbetet framåt för HYBRIT och en helt fossilfri värdekedja för stål (2021-03-24). Registrering krävs. 

SVT Norrbottens reportage (2021-03-24)