Debatt: SKGS om vad som krävs för en säker elförsörjning

I tidningen Energigas senaste nummer med tema Industri skriver energiexperter på branschorganisationerna som samarbetar inom SKGS om vad som krävs för en säker elförsörjning. Ska Sverige klara av att ställa om och bli världens första klimatneutrala välfärdsstat måste fokus för elförsörjningen ligga på kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Den 1 december skriver energiexperter på Jernkontoret, Svemin, Skogsindustrierna och IKEM i tidningen Energigas om vad som krävs för en säker elförsörjning.

Svensk basindustri står bakom Sveriges mål om att senast 2045 nå netto-noll utsläpp av växthusgaser och bli värdens första klimatneutrala välfärdsstat. För att klara Sveriges klimatmål med bibehållen välfärd pågår en omfattande omställning av basindustrin. Industrin kommer bland annat att leverera fossilfritt stål, fossilfri cement och klimatneutrala bränslen och insatsvaror.

Klimatomställningen kommer till stor del att ske genom elektrifiering och elanvändningen i Sverige beräknas minst fördubblas fram till 2040-talet. För att kunna genomföra omställningen behövs inte bara el i stora kvantiteter i alla delar av Sverige. Elen måste dessutom levereras till en konkurrenskraftig kostnad eftersom en stor andel av industriproduktionen går på export. När elanvändningen ökar i industrin blir också priskänsligheten större för att bibehålla konkurrenskraften på en global marknad.

Elsektorn kommer att bli fossilfri genom att den ingår i systemet med handel med utsläppsrätter och systemet behöver därför inte dubbelregleras genom att krav ställs även på användarna att använda förnybar el. Det riskerar att leda till suboptimering och ökade kostnader.

Om Sverige ska klara av att ställa om och bli världens första klimatneutrala välfärdsstat måste fokus ligga på kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Att uppnå ett fossilfritt kraftsystem måste vara viktigare än att det ska vara 100 procent förnybart. Överdriven detaljstyrning och dubbelreglering måste undvikas för att säkerställa en kostnadseffektiv omställning.

Läs hela debattinlägget i tidningen Energigas
(e-publikation öppnas i nytt fönster)

Elförsörjningen i fokus

Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.