Debatt: SKGS om elförsörjningen på SvD och i Sydsvenskan

Från basindustrins sida är vi angelägna om att politiken snabbt samlar sig kring beslut som säkerställer en fossilfri, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning i hela Sverige. Vi delar regeringens prioritering av klimatet och bidrar gärna till en konstruktiv dialog om vilka åtgärder som krävs för att nå klimat­målen. Läs debattinlägg från SKGS i Sydsvenskan respektive på Svenska Dagbladet.

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige.

Den 4 december skrev Peter Kihlgren, ordförande för SKGS, på Sydsvenskans debattsida

Ny elproduktion i södra Sverige och nya kraftledningar krävs för att undvika tillfällig effektbrist och långsiktigt höga elpriser i elområde 4. Därför måste den nya regeringen snabbt värna kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme – och skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i södra Sverige.

Förenklade och snabbare tillståndsprocesser för kraftledningar och vindkraftverk är också viktigt.

Den nytillträdda regeringen måste prioritera åtgärder för att stärka elförsörjningen på både kort och lång sikt – och särskilt engagera sig för att minska de ökande elprisskillnaderna inom landet.

Alla delar av Sverige måste ha tillgång till leveranssäker och konkurrenskraftigt prissatt el.

 

Den 7 december skrev Peter Kihlgren, ordförande SKGS och Johan Bruce, energidirektör SKGS, på Svenska Dagbladets debattsida

Den svenska klimatomställningen kan bara möjliggöras genom att öka produktionen av fossilfri el i Sverige. Vi ska naturligtvis handla med el inom den nordiska elmarknaden, men vi kan inte förlita oss på ökad import i ett läge där våra grann­länders elanvändning också ökar snabbt. Polens skifte från kolkraft, Tysklands utfasning av kärnkraft och Norges ökade elhandel med Storbritannien är faktorer som kommer att påverka den svenska elförsörjningen under lång tid framöver.

Regeringen, miljöminister Annika Strandhäll (S), näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S) har viktiga uppgifter framför sig. Låt det nyligen noterade rekordpriset på el markera början på en rad åtgärder för att stärka den svenska elförsörjningen.

Från basindustrins sida är vi angelägna om att politiken snabbt samlar sig kring beslut som säkerställer en fossilfri, leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning i hela Sverige. Vi delar regeringens prioritering av klimatet och bidrar gärna till en konstruktiv dialog om vilka åtgärder som krävs för att nå klimat­målen.

 

Elförsörjningen och tillstånd i fokus.

Frågan om en säker elförsörjning, tillsammans med effektiva tillståndsprocesser, är två av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.