Bokrea 2021: Fördjupa dig i historien om Sveagruvan

Med anledning av bokrean som svenska bokhandlare årligen erbjuder från den 23 februari fram till påsk, rear Jernkontoret ut två av sina mest omfattande historiska böcker om svenskarna som aktörer på den internationella arenan. Däribland en skildring av gruvsamhället Sveagruvan, på den arktiska ögruppen Svalbard.

Bergshistoria är ett tvärvetenskapligt ämne. Det omfattar exempelvis historia, industrihistoria, ekonomisk historia, arkeologi, metallurgi, konstvetenskap och miljövetenskap.

Jernkontorets bergshistoriska utskott och dess expertkommitté har till uppgift att främja bergshistorisk forskning. Utskottet och kommittén arbetar bland annat med att initiera olika forskningsprojekt och Jernkontoret publicerar forskningsresultaten. Antingen sker publiceringen i form av bergshistoriska böcker (Bergshistoriska skriftserien) eller som enklare rapporter (Rapportserie H).

Bokrea-knapp-stor.png

Idag den 23 februari och fram till påskhelgen (eller så länge lagret räcker) rear Jernkontoret ut två intressanta skildringar av Sverige och svenskarna som aktörer på den internationella arenan:

 • På Svalbard ockuperade Jernkontoret år 1910 områden för att driva kolgruvor. Gruvsamhället Sveagruvan anlades och människor reste dit för att arbeta under extrema förhållanden. En historia om en 24-årig svensk industrisatsnings uppgång och fall:
  Sveagruvan. Svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap av Dag Avango  
  Rea-pris: 187:- (tidigare pris: 375 kr)

  Skrift_44_Stor.jpg
 • I Indien gav britterna på 1860-talet tre unga svenska metallurger i uppdrag att planera och leda byggandet av två moderna järnverk i Indien. Uppförandet av järnverket och svenskarnas motgångar utgör en fascinerande berättelse om varför tekniköverföring till ett annat land och kultur inte alltid fungerar. (På engelska):
  Landscapes of Technology Transfer. Swedish Ironmakers in India 1860–1864 av Jan af Geijerstam 
  Rea-pris: 187:- (tidigare pris: 375 kr)
  Skr42web.jpg

Ta gärna del av andra intressanta verk bland Jernkontorets bergshistoriska publikationer."Swedish occupation" – ockupationstavlor som denna satte Jernkontoret upp runt samtliga besittningar på Svalbard sommaren år 1910.