Jernkontoret bjuder in till bergshistoriska höstföreläsningar

Under november arrangerar Jernkontorets bergshistoriska utskott två seminarier med föreläsningar om rostning av järnmalm respektive om mässing. Seminarierna hålls på Jernkontoret i centrala Stockholm, men det går även att delta via länk. Det kostar inget att delta. Välkommen!

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder under november in till kostnadsfria föreläsningar om mässing och om rostning av järnmalm.

– Det är hög aktivitet på verksamheten i våra forskningskommittéer. Jag tror att våra novemberseminarier kan bli riktigt intressanta, de samlar många välrenommerade föreläsare, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

– Dessutom kan du som vill delta välja att komma till Jernkontoret eller delta på distans via datorn. Pandemin har lärt oss att hybridmöten är ett bra sätt att nå ut till fler intresserade, tillägger Catarina Karlsson.

19 november kl 13.00–15.30: Föreläsningar om rostning av järnmalm

Forskningskommittén Järnförsöken i Nya Lapphyttan bjuder in till föreläsningar om rostning av järnmalm, det i Sverige hitintills ganska outforskade steget i produktionen av järn i blästugn och masugn.

26 november kl 13.00–15.30: Föreläsningar om mässing

Forskningskommittén Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi bjuder in till föreläsningar om mässing och hur den kom att bli en del av vår vardag.

Planerade arkivkurser flyttas till 2022

Forskningskommittén Nya arkivkommittén planerade att under november och december arrangera två kurser om att skapa bra företagsarkiv med betoning på e-arkivering, men på grund av sjukdom har dessa kurser fått skjutas på framtiden.

– Vi hoppas att vi kan hålla arkivkurserna under vårvintern 2022 istället. Dessa kurser kan vara ett bra stöd för människorna som jobbar med arkivering och de kan bidra till att företagen i branschen fortsätter att skapa användbara arkiv. Vi återkommer med information när kursdatum är beslutade, avslutar Catarina Karlsson.