Jernkontorets forskningsprojekt Backa Bruksorten i Studio Ett

I torsdags sände Sveriges Radios Studio Ett ett inslag om stålindustrins rekryteringsbehov med särskilt fokus på Hagfors kommun, som ingår i Jernkontorets forskningsprojekt Backa bruksorten. Projektet hoppas sätta fingret på vad som gör en ort attraktiv att bo och leva i, bortom enkelt mätbara värden som storlek och avstånd till andra städer.

Bildkälla: Sveriges Radio

Stålindustrin är en växande bransch där utveckling och omställning är på väg att skapa tusentals nya jobb, något som gjort att konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård. Jernkontorets egna siffror visar att det kan handla om en fördubbling av antalet akademiker i järn- och stålindustrin under de närmaste åren. Särskilt i mindre kommuner är rekrytering en stor utmaning, som är avgörande för både stålföretag och orten i stort.

– Vi kan se att exempelvis de som började hösten 2017 på KTH:s Materialdesignutbildning, som är viktig för stålindustrin, där kom 91 procent av de studerande från Stockholm. Medan det tidigare kanske var 50–60 procent och en jämn fördelning i övrigt, kommenterade Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret till Studio Ett.

– Det är en sak att en som flyttar från landsorten till Stockholm för att studera, flyttar tillbaka. Det är en annan sak att någon som bott i Stockholm i hela sitt liv plötsligt vill ha ett jobb ute i landet, fortsätter Gert Nilson.

I ett försök att identifiera vilka faktorer som gör en ort attraktiv har Jernkontoret startat forskningsprojektet Backa Bruksorten, som undersöker hur bruksorters mentala och fysiska platsattraktivitet kan öka, för att locka fler att flytta dit och därmed bidra till kompetensförsörjningen.

En av kommunerna i Backa Bruksorten är Hagfors, där kommunen räknar med att ha 1000 personer färre i arbetsför ålder om 10 år, en stor utmaning för rekryteringen av arbetskraft till järnverket på orten, Uddeholm. Uddeholm, och de arbetstillfällen som finns där, är avgörande för hela orten och det är helt centralt att klara kompetensförsörjning i ett längre perspektiv för att järnverket ska överleva. Det gäller därför både att få fler personer att flytta dit såväl som att behålla dem i arbetsför ålder som redan finns på orten.

Detta var bakgrunden till att kommunen startade projektet Hela Hagfors, vilket under arbetets gång blivit del av Backa Bruksorten. Inom Backa Bruksorten går Jernkontoret på djupet och kompletterar kvantitativ mätbara metoder och statistik med kvalitativa metoder, bland annat genom intervjuer med boende på orten.

– Jag tycker det är jätteintressant. När vi tittar på de som kommer till oss, har de ju oftast en medföljande. Vi behöver erbjuda hela familjen intressanta arbetsuppgifter, bra boende och livskvalitet, kommenterar Robert Gustafsson, kommunikationschef vid Uddeholm i Studio Ett.

Resultaten från Backa Bruksorten redovisas efter sommaren. Här kan du läsa mer. 

Här kan du lyssna på inslaget i Studio Ett (spola till 1.28.30). 

Här kan du lyssna på ett inslag i Ekonomiekot om stålindustrins kompetensförsörjning (spola till 03.48).