Än finns tid att söka till Bergsskolan!

Bergsskolan erbjuder yrkeshögskoleutbildningar. För dig som vill studera till bergsskoleingenjör eller bergsskoletekniker inom metall och verkstad eller berg och anläggning finns det fortfarande tid att söka – Bergskolan har öppet för ansökningar till den 15 maj.

Flaggan i topp på Bergsskolan i Filipstad. Foto: Bergsskolan.

Sedan 1830 har Bergsskolan i Filipstad utbildat ingenjörer och tekniker som är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. 2020 fick Bergskolan tillstånd att bli en yrkeshögskola (YH) och intresset för dessa utbildningar är stort. Hösten 2020 startade drygt 70 elever sin utbildning på Bergsskolan, cirka en fjärdedel av dessa elever är kvinnor.

Bergsskolan håller öppet för ansökningar till höstens utbildningar till den 15 maj, se bergsskolan.se


Fler vägar in

Bergsskolan har inte bara längre ansökningstid än högskolorna, de antar dessutom studenter baserat även på så kallad reell kompetens, vilket betyder att det går att komma in med andra meriter än betyg från det traditionella skolsystemet. Exempel på reell kompetens kan vara arbetslivserfarenhet, internutbildningar och odokumenterade studier utomlands. Är du osäker på om dina erfarenheter räknas som reell kompetens – hör av dig till Bergsskolan!

Från och med vårterminen 2021 har Bergsskolan också tillstånd att genomföra så kallade basterminer. Dessa är till för att sökande som inte är behöriga till ingenjörsprogrammen ska kunna läsa in det som fattas och bli behöriga. De som får godkänt på basterminen är garanterade platser på ingenjörsprogrammen.

Fyra YH-utbildningar i nära samarbete med industrin

Bergsskolan har en lång tradition av nära samarbete med industri och näringsliv. Utbildningarna är välkända inom industrin och innehållet är anpassat efter företagens behov, vilket gör att de examinerade eleverna är eftertraktade och ofta har lätt att få jobb.

Utbildningarna som ges heter Bergsskoleingenjörer (tre år) och Bergsskoletekniker (två år), båda finns inom metall och verkstad respektive berg och anläggning. YH-utbildningarnas kursplaner omfattar 25 procent ”lärande i arbete”, alltså praktik ute på olika företag. Det kan bidra till att knyta kontakter, göra studenterna än mer förberedda för arbetslivet och få studenterna att bättre förstå och ta till sig den teori som kurserna innehåller. Bergsskolan har säkrat praktikplatser åt alla studenter på olika företag runt om i Sverige.

De utbildningar som kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2021 är:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år
  • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år

Gemytlig liten skola satsar för framtiden

Bergskolan är välkänd för den familjära stämning och goda sammanhållning som där sägs råda. Skolan är liten och så uppfattas även avståndet mellan elever och lärare. Många elever uppskattar detta.

– De som har börjat på Bergsskolan har ofta en släkting eller en kompis som har gått här. Nu behöver Bergsskolan blir mer känd i fler kretsar så att vi får ännu fler studenter som kan fylla på kommande kompetensbehov i den svenska industrin, säger rektor Jan Håkansson.

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och ordförande för Bergsskolan, ser positivt på framtiden för skolan.

– Just nu pågår många intressanta och banbrytande projekt inom svensk stålindustri som behöver många människor med rätt kompetens. Med sina yrkeshögskoleutbildningar och bastermin står nu Bergsskolan väldigt väl rustad att erbjuda utbildningar som möter det behovet, säger Gert Nilson.