17 miljoner kronor till metallforskning

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, med programkontor på Jernkontoret, satsas nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1”. Det är femton genomförbarhetsstudier som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

– Pandemin har inneburit stora och snabba förändringar och gett oss nya perspektiv på framtiden, så med den här utlysningen ville vi erbjuda möjligheten att tänka till ordentligt, sikta lite längre, för att förbereda oss för vad som kommer, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

De beviljade genomförbarhetsstudierna har fokus på att operationalisera idéer kring hur framväxande tekniker och metoder skulle kunna tillämpas inom eller med hjälp av innovationsområdet Metalliska material.

Utlysningen är den första av två, som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom nu framväxande teknologier och nya angreppssätt. Den här utlysningen, som är den sextonde inom Metalliska material, ger stöd till genomförbarhetsstudier för att operationalisera idéer, bygga konsortier och ta fram en fullständig plan för att genomföra idén i den kommande utlysningen gällande Steg 2.

– De 15 genomförbarhetsstudier vi har kunnat bevilja är som väntat av väldigt olika slag och det ska bli riktigt spännande att se vart de tar vägen, säger Gert Nilson.

Läs mer om de femton beviljade projekten (klickbara namn):

TAMAPRO - Skräddarsydda egenskaper i stål och aluminium genom lokal värmebehandling för optimerad fogning 
TAMAPRO har en total budget på 1,67 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

CAPEX - Kontrollerad Ca-tillsats med utnyttjande av OES-PDA-teknik 
CAPEX har en total budget på 2,3 miljoner kronor varav 700 000 kronor kommer från Vinnova.

THzGas - Gassammansättning med THzspektroskopi 
THzGas har en total budget på 968 000 kronor varav 633 000 kronor kommer från Vinnova.

CuttingEdge - Utvärdering av nya klippmetoder för elektroplåt för att minska de elektriska förlusterna i elektriska fordon
CuttingEdge har en total budget på 1,06 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

SPICAM - Hållbar bearbetning av interna kanaler hos additivt tillverkade metalliska komponenter 
SPICAM har en total budget på 764 000 kronor varav 486 000 kronor kommer från Vinnova.

DefMek - Deformationsmekanismer (plasticitet) map atominteraktion: kväverika rostfria stål 
DefMek har en total budget på 1 miljoner kronor varav 650 000 kronor kommer från Vinnova.

SMART-CAST - Automatiserad kvalitetskontroll och förbättring genom tillämpning av avancerade kokill- och strängövervakningssystem med AI/maskininlärningsalgoritmer i stränggjutningsprocessen 
SMART-CAST har en total budget på 755 000 kronor varav 525 000 kronor kommer från Vinnova.

DigitAtom - Digitalisering av atomisering av metallpulver 
DigitAtom har en total budget på 851 000 kronor varav 510 000 kronor kommer från Vinnova.

PROSTEEL - Möjliggöra digitala processkedjor – karakterisering av nästa generations presshärdningsstål 
PROSTEEL har en total budget på 700 820 kronor varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

E-joint - Ny kall sammanfogningsteknik för temperaturkänsliga substrat och komplexa små geometrier 
E-joint har en total budget på 1,54 miljoner kronor varav 898 000 kronor kommer från Vinnova.

PassHE - Skydd av austenitiska rostfria stål från väteförstöring i vätebränslecellsystem genom ytteknik 
PassHE har en total budget på 700 000 kronor varav 500 000 kronor kommer från Vinnova.

HyMech - Provningsmetoder för säker användning av metalliska material i vätgas 
HyMech har en total budget på 1,06 miljoner kronor varav 680 000 kronor kommer från Vinnova.

LUV - Tillverkning med lasersvetsfogning och ultraljudsmätning på vätgaslagringsenheter 
LUV har en total budget på 1,7 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova.

INSPECT - Innovativ ytavsyning med multispektral teknik och artificiell intelligens 
INSPECT har en total budget på 500 000 kronor varav 400 000 kronor kommer från Vinnova.

ALL4HYDRO - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer 
ALL4HYDRO har en total budget på 1,35 miljoner kronor varav 825 000 kronor kommer från Vinnova.

Läs mer om genomförbarhetsstudierna på Metalliska materials webbplats.