100 ton järnsvamp med vätgas – HYBRIT levererar världens första råvara till fossilfritt stål

Under måndagen berättade HYBRIT:s ägarbolag SSAB, LKAB och Vattenfall att pilotanläggningen i Luleå nu producerat 100 ton fossilfri järnsvamp. HYBRIT är därmed först i världen med att bevisa att tekniken fungerar i stor skala. Dramatiskt kortare beslutsprocesser och en välfungerande elmarknad efterfrågas.

Martin Lindqvist under presskonferensen den 21 juni 2021.

Måndagen den 21 maj bjöd HYBRIT:s ägarbolag SSAB, LKAB och Vattenfall in till pressträff om en viktig milstolpe i HYBRIT-projektet.

– Martin Pei kom till mig för fem år sedan med en idé. Människor sa att stålindustrin var en industri som inte gick att ställa om. Nu kan vi visa att det här fungerar, sa Martin Lindqvist, vd på SSAB, under måndagens presskonferens.

Martin Lindqvist hänvisade till att omkring 100 ton järnsvamp nu producerats i HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå. Det är första gången någonsin som järnmalm direktreducerats med vätgas framställd med fossilfri el i pilotskala. Målet med HYBRIT är att i princip eliminera koldioxidutsläppen från processen genom att fullt ut använda fossilfria insatsvaror och fossilfri energi i värdekedjans samtliga delar.

Andreas Regnell, som beskrev sig själv som en entusiastisk ordförande för HYBRIT, presskonferensen med Annica Jacobson, statssekreterare hos miljö- och klimatministern, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB samt Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall.

– Just nu bygger vi vätgaslagret och en storskalig produktionsanläggning i Gällivare. Men detta är bara början. Nu krävs bland annat dramatiskt kortare beslutsprocesser och en välfungerande elmarknad, sa Anna Borg, när hon beskrev statusen i HYBRIT-projektet.

Jan Moström, vd på LKAB, passade på att överlämna en bit fossilfri järnsvamp till statssekreterare Annika Jacobson.

– En bit industrihistoria ligger i den här lådan. HYBRIT ligger i framkant för den här revolutionen, det vi trodde var omöjligt för bara några år sedan, visade sig möjligt. Att innovation driver konkurrenskraft, det är det fina, sa statssekreterare Annika Jacobson.

Statssekreterare Annika Jacobson tar emot "en bit industrihistoria", från LKAB:s vd Jan Moström. I asken ligger fossilfri järnsvamp från HYBRIT:s pilotanläggning. 

Fossilfri el och vätgaslager möjliggör fossilfrihet

Den vätgas som används i direktreduktionsprocessen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri el, och kan användas direkt eller lagras för senare bruk. Under våren påbörjade HYBRIT bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå.

Anna Borg beskrev också att Sveriges och Vattenfalls fossilfria el är en grundförutsättning för den vätgasreducerade järnsvampens låga koldioxidavtryck. Hon menade också att det genombrott som ägarbolagen nu presenterat visar hur elektrifiering bidrar till att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall och Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB, håller varsin bit av världens första fossilfria järnsvamp i handen. Foto: SSAB.

Läs mer om världens första fossilfria järnsvamp.