Uppdaterad nyhet: Bergsskolan får full pott – fyra av fyra utbildningar klara för hösten!

Myndigheten för yrkeshögskolan har omprövat beslutet om Bergsskolans utbildningar. Det nya beskedet är att Bergsskolan får erbjuda samtliga fyra utbildningar som skolan ansökt om. Samtidigt ändrar Bergsskolan sin struktur och blir åter sin egen huvudman. Båda besluten ska stärka stålföretagens tillgång till kompetens och innebär en viktig nystart för Bergsskolan i Filipstad.

Foto: Bergsskolan

Tilläggsinformation 2020-01-13:
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade förra veckan att Bergsskolan skulle få starta tre utbildningar hösten 2020. Den fjärde utbildningen fick då beskedet att den inte blev beviljad. När det skriftliga beslutet med motiveringen kom till Bergsskolan var det tydligt att beslutet tagits på en felräkning från myndighetens sida. Bergsskolan var då i kontakt med myndigheten och begärde även en skriftlig omprövning av beslutet. Myndigheten för yrkeshögskolan var snabb med sin omprövning och har nu meddelat att Bergsskolan även får den fjärde utbildningen beviljad.

(Till följd av detta är även texten nedan är delvis uppdaterad.)

Bergsskolan startade år 1830 och har sedan dess bedrivit utbildningar för den svenska berg-, gruv-, mineral-, anläggnings-, metall- och verkstadsindustrin. Skolan har ett starkt varumärke och över 94 procent av de som studerar på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för. Under våren ändrar Bergsskolan sin struktur och blir åter sin egen huvudman.

– En av stålindustrins största utmaningar är att säkra fortsatt kompetens till svenska företag. Bergsskolans utbildningar har varit och kommer fortsätta att vara oerhört viktiga för att utbilda framtidens medarbetare, säger Gert Nilson, ordförande för Bergsskolan tillika teknisk direktör på Jernkontoret.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag beslutat att tre utbildningar som Bergsskolan har ansökt om att få ge, får starta hösten 2020. De utbildningar som åter kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år
  • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år

– Det känns mycket bra att myndigheten så snabbt kunde bevilja Bergsskolan alla fyra utbildningarna. De studerande kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan.

De nya utbildningarna baseras på redan uppskattade utbildningar på Bergsskolan. Några av kurserna kommer att vara uppbyggda som idag och andra kommer att förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara praktiken då de nya utbildningarna utgörs av 25 procent praktik och 75 procent teori. Ökad praktik kan knyta kontakter, göra studenterna än mer förberedda för arbetslivet och framförallt få studenterna att bättre förstå och ta till sig den teori som kurserna innehåller.

– Nu krävs framåtlutade och modiga utbildningsaktörer för att utbildningarna ska vara relevanta för de stora teknikskiften som sker inom industrin. Därför är alla Bergsskolans samarbetsföretag så viktiga, liksom den praktik som de kommer erbjuda under utbildningarna, säger Gert Nilson.

Ansökningstiden för studenter till de nya utbildningarna på Bergsskolan är öppen mellan 1 februari och 15 maj 2020. Ansökan görs via Bergsskolans webbplats där mer information om behörigheter och kurser finns. De nya utbildningarna startar i augusti 2020, läs mer på Bergsskolan.se.

Företagssamarbeten

Bergsskolan samarbetar med många företag och det är också dessa som bidrar till att både göra relevanta utbildningar av hög kvalitet och säkra kontakter mellan studenter och arbetsgivare. De företag Bergsskolan slutit samarbetsöverenskommelser med, angående praktik i de nya utbildningarna, är bland annat:

SMA Mineral, Persberg, NCC Industry AB, Umeå, Norkonsult AB, Göteborg, Metron miljökonsult, Göteborg, Sweco Civil AB, Karlstad, Sweco Civil AB, Falun, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors, Element materials Technology, Karlskoga, Björneborg Steel AB, Björneborg, Outokumpu, Degerfors, Skanska Industrial Solution, Göteborg, LKAB, Kiruna, Svappavaara och Malmberget, Thyréns AB, Stockholm, Thyréns AB Berg, Göteborg, Ovako, Hofors, Bjerking AB, Stockholm, LIFA AB, Falun, NCC Industry AB, Linköping och Solna, Wermlands Bergentreprenad, Karlstad, Boliden Mineral AB, Garpenberg, Håkanssons Sågblad, Åmål, Uddeholms AB, Hagfors, Ovako AB, Stockholm, Zinkgruvan mining, Askersund, Höganäs Sweden AB, Höganäs och Halmstad, Seco Tools AB, Fagersta, Kanthal AB, Hallstahammar, SSAB, Oxelösund, Strukton Rail, Stockholm, Swerock AB Stockholm, Uppsala, Västerås m.fl., Svensk kärnbränslehantering AB, Forsmark, Sandvik Materials Technology AB, Sandviken, Erasteel Kloster AB, Söderfors.

Foto: Bergsskolan