Storföretagens nätverk för biologisk mångfald växer

Business@Biodiversity Sweden är ett växande affärsnätverk för storföretag och branschorganisationer som vill arbeta med biologisk mångfald och utveckla hållbara affärsmodeller. Nu har Jernkontoret, Handelsbanken och SCA anslutit sig till nätverket.

På många håll inom svensk stålindustri sker aktiviteter med syfte att öka den biologiska mångfalden. Till exempel skapar företagen blomsterängar och grönområden inom sina industriområden, vilket både gynnar djurlivet och oss människor.

Jernkontoret har nyligen blivit medlem i nätverket Business@Biodiversity Sweden, vilket startade som ett initiativ från bland andra Jernkontoret och Svemin i syfte att skapa ett branschöverskridande samarbete för biodiversitet och strategisk affärsutveckling. Idag drivs nätverket av kunskapsföretaget Ecogain.

– Det är glädjande att nätverket och samarbetet för ökad biologisk mångfald och hållbarhet växer. Biodiversitet är en mycket angelägen fråga för företagen inom svensk stålindustri, säger Sophie Carler, Jernkontoret, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Målet med nätverket Business@Biodiversity Sweden, som förkortas B@B, är att skapa en plattform för kompetens, affärsutveckling, opinionsbildning och för möten med ledande experter, näringsliv, politiker och beslutsfattare.

– Kunskapsbehovet om biologisk mångfald ökar inom näringslivet, med B@B ger vi de stora aktörerna en gemensam arena att föra in ekologiskt ansvar som en naturlig del av företagets affärsmodell och hållbarhetsarbete. Det finns många starka argument för att ta detta ansvar, ett är att om ekosystemen inte längre levererar, då stannar produktionen, säger Anders Enetjärn, vd för Ecogain i ett pressmeddelande.

Medlemmar i Business@Biodiversity Sweden:

LKAB, Swerock, Sveaskog, Svenska kraftnät, Mälarenergi, Specialfastigheter, RagnSells, Skellefteå Kraft, SKB, Vattenfall, Jämtkraft, Boliden, BDX, Fortum. De senast tillkomna medlemmarna är Handelsbanken, SCA och Jernkontoret.

Läs mer om stålindustrins arbete:

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald