Starka lag i regeringens samverkansprogram

I måndags presenterade regeringen laguppställningen för de fyra strategiska samverkansprogrammen. För stålindustrin väntas programmen Näringslivets digitala strukturomvandling, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande bli särskilt viktiga.

Ledamöter i samverkansprogramgrupperna, projektledare, statsråd och statssekreterare på den första gemensamma träffen 10 februari 2020. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

– Det starka samhället står inför flera viktiga omställningar som kräver samverkan. Med samverkansprogrammen vill regeringen samla näringsliv, akademi, civilsamhälle såväl som det offentliga för att hitta lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför, säger näringsminister Ibrahim Baylan i regeringens pressmeddelande.

Samverkansprogrammen har till uppdrag att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Grupperna ska arbeta fram till 31 augusti 2022.

– Första uppgiften, att tillsätta rätt och hög kompetens till arbetet, har regeringen lyckats med. Vi ser nu fram emot att vara aktiva i arbetet, inte minst eftersom det handlar om områden som är helt avgörande för Sveriges framtid och tillväxt, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Genom att samla samverkansgrupperna sätter regeringen fokus på det helt nödvändiga arbetet för satsningar på svensk konkurrenskraft och ökad hållbarhet. Det arbetet, där riksdagspartierna har relativt stor konsensus, har dessvärre hamnat i skymundan när andra punkter i januariöverenskommelsen förhandlats och debatterats. 

– Jag gläds särskilt åt att samverkansgrupperna får fokusera på samhällsutmaningar och svensk konkurrenskraft. Inom stålindustrin har vi ett åtagande om att bidra med samhällsnytta, något som inte bara bidrar till ökad hållbarhet utan också stärker vår globala konkurrenskraft, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Läs mer om arbetet i Regeringens strategiska samverkansprogram.