Ståldagen: Sveriges konkurrensfördelar på den globala marknaden

Årets upplaga av Ståldagen samlade över 240 personer som följde den digitala konferensen i direktsändning via Zoom och på YouTube. Det var en blandning av människor från stålindustrin, övrigt näringsliv, politik, akademi och forskning. Diskussionerna handlade både om läget för global handel och hur Sveriges står sig i global konkurrens.

Den 2 december samlades företrädare för politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle för femte upplagan av Ståldagen. Årets upplaga sändes via Zoom och YouTube och 18 personer från näringsliv, politik, forskning och opinion diskuterade globala handelsfrågor och svensk konkurrenskraft.

– Jag är mycket nöjd med Ståldagen och glad att vi valde att ställa om till digitalt istället för att ställa in. Inte minst eftersom diskussionerna höll en hög nivå och handlade om frågor som är relevanta för svensk stålindustri, men också för resten av näringslivet och för hur Sverige stärker konkurrenskraften och bygger välfärd, sa Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Ståldagens huvudtalare var utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Hon pekade bland annat på att Sveriges alla aktörer måste bidra till att styra EU rätt för en mer hållbar, fri och rättvis handel och mota utvecklingen mot mer slutenhet i EU och enskilda länder. Hallberg sa också att hon var stolt att kunna peka på den enorma utveckling som sker inom svensk stålindustri när hon möter sina kollegor runt om i världen.

– Stålindustrin är ett föredöme som ser hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Ståldagens första samtal handlade om de tre storheterna USA, Kina och EU samt hur svensk industri förhåller sig och påverkar utvecklingen för dessa viktiga handelsrelationer. I samtalet deltog:

Elisabet Kopelman, USA-ekonom på SEB
Kristina Sandklef, senior kinarådgivare, Consilio International
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige
Karin Karlsbro, europaparlamentariker Liberalerna
Åsa Westlund, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Mikael Blazquez, VP Head of Strategy and M&A, Sandvik Materials Technology
Roger Jansson, General Manager Asia Pacific, Ovako

– Den handelspolitiska diskussionen inleddes med att vår utrikeshandelsminister pekade på vilken kraft svenska företag har att leda den hållbara utvecklingen globalt. Samtidigt är det viktigt att påminna oss om att vi har (minst) två storheter; USA och Kina att förhålla oss till och ett EU att agera inom och göra till en ännu viktigare aktör på den globala arenan. Fri och rättvis handel är inte bara vackra ord, det är konkreta förutsättningar som krävs, inte minst för ett litet exportberoende land som Sverige, sa Bo-Erik Pers.

Professor i nationalekonomi Charlotta Mellander bröt av den globala utblicken och talade om människors förändrade rörelsemönster och vad det betyder för svenska orter och företag som behöver attrahera fler medarbetare.

Ståldagens andra samtal handlade om svensk konkurrenskraft globalt, vilka fördelar industrin har och vilka förändringar som måste till för att stärka både tillväxt och konkurrenskraft. I samtalet deltog:

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
Karin Rydén, chef för internationella enheten Vinnova
Camilla Brodin, riksdagsledamot Kristdemokraterna
Eva Petursson, Executive Vice President, Research and Innovation, SSAB
Cecilia Granstam, Development Manager, Outokumpu Fagersta Stainless

– Jag hoppas att kopplingen mellan kompetensförsörjning och innovation blev ännu tydligare efter dagens samtal. Utan medarbetare med hög och rätt kompetens kommer svensk stålindustri få svårt att behålla sin framskjutna position, med produkter som efterfrågas över hela världen. Samtidigt lyfte Johan Eklund kopplingen mellan utmaningarna som svenska företag har att utvecklas och hur det påverkar Sveriges position i konkurrenskraftsligan. Där tror jag många fick sig en tankeställare, vilket är bra, för vi har många frågor, inte minst elförsörjning och tillståndsprocesser, som vi måste lösa tillsammans med politiken, sa Bo-Erik Pers.

– Det senaste året har varit mycket tuff för många företag. Men jag tycker att vi under Ståldagen lyckades lyfta blicken och diskutera andra utmaningar och möjligheter kopplade till världshandeln och vår egen förmåga att göra vår hållbarhetsfördel till en global konkurrensfördel, avslutade Bo-Erik Pers.

Ståldagen modererades av Karin Klingenstierna.

Föredragen och samtalen finns att se i efterhand via vår Youtube-kanal och inom kort kommer en kondenserad film, håll utkik på www.ståldagen.se .