Spårbarhet av material – en nyckel till ökad hållbarhet

I oktober anordnades ett givande inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor. De fem materialrelaterade strategiska innovationsprogrammen deltog. Syftet med seminariet var att öka kunskapen om befintliga initiativ och öka samverkan över branschgränser. Seminariet – som spelades in och kan ses i efterhand – inspirerade till nya samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi.

Sedan länge id-märker ståltillverkarna varje stålämne som produceras, men ämnet är bara en del av en produkts värdekedja. Det behövs ett fungerande spårbarhetssystem för hela värdekedjan. Foto Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Spårbarhet av material krävs för att kunna erbjuda hållbarhet som kundvärde. Tillverkningsindustrin strävar därför efter att kunna visa att en leverans tillkommit i en alltigenom hållbar värdekedja. Det finns flera tekniker och redskap för att säkra spårbarheten.

Den 22 oktober höll de fem materialrelaterade strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, RE:Source och Metalliska material ett inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor.

Syftet med seminariet var att öka kunskapen om befintliga initiativ om spårbarhet genom att lära och samverka över branschgränser, för att komma tillrätta med de utmaningar som finns relaterat till spårbarhet för hållbara värdekedjor.

– Förbättrad spårbarhet av material öppnar så många dörrar till framtiden. Att veta exakt hur ett material är framställt skapar förutsättningar för ökad cirkularitet och ger användaren möjligheten till hållbara val, för att nämna några, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret.

Under seminariet presenterades projektföredrag från olika branscher som har arbetat aktivt med spårbarhet som till exempel TraceMet – Tracing environmental performance through the steel and copper value chains.

Seminariet visade att det finns mycket gemensamt mellan olika branscher, med liknande utmaningar och potentiella vinster. Viktiga faktorer som lyftes för att lyckas implementera spårbarhet var behovet av en gemensam nomenklatur, branschöverskidande standarder och tydliga incitament för respektive aktör i värdekedjan.

Inspelen från seminariet kommer användas för att ge förslag på nya eller utökade samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi.

Seminariet spelades in och finns att ta del av på Youtube: (gruppdiskussionerna spelades dock inte in)

Seminariets agenda, 22 oktober:

Introduktion till Delegationen för cirkulär ekonomi: Peter Stigson

Introduktion till medverkande Strategiska innovationsprogram
– BioInnovation: Anna Wiberg
– Metalliska Material: Gert Nilson
– PiiA, Processindustriell IT & Automation: Peter Wallin
– RE:Source: Elin Larsson
– Swedish Mining Innovation: Jenny Greberg

Spårbarhet – en förutsättning för en cirkulär värld: Andreas Nobell, TCO Development

Inspiration och utmaningar – korta presentationer från aktiva projekt:
– Spårbarhet: Hanna Skoog, Program Director Circular Economy, Axfoundation
– Trust through traceability – Circularity, Sustainability and Traceability tool: Hrishikesh Rajan, TrusTrace
– TraceMet – Tracing environmental performance through the steel and copper value chains: Erik Lindblom, IVL
– CERA – A Raw Material Certification Scheme: Erik Rissanen, RISE
– 4 steps to GTIN – standardiserad data för optimering i byggnadssektorn: Christer Green, Svenskt Trä

Genomgång av möjlig finansiering för projekt genom strategiska innovationsprogram och relaterade utlysningar

Diskussion och workshop om policy och projektidéer