Professor Peter Hedströms forskning om stål+AI belönas

Professor Peter Hedström tilldelas Chester Carlsons forskningspris om 100 000 kronor för sin forskning där han sammanför stort kunnande inom metalliska material med artificiell intelligens. Priset överlämnas vid IVAs webbsända seminarium den 3 december.

Chester Carlsons Forskningspris förvaltas av Kungliga Ingenjörsveteskapsakademien (IVA) och utgår från en fond som donerades av The Xerox Foundation 1985. Priset har delats ut sedan dess. 

I år går forskningspriset om 100 000 kronor till Peter Hedström, professor i materialvetenskap vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), för framstående integration av datavetenskapliga metoder för datadriven design av specialstål med nya egenskaper.

Motiveringen lyder:

Stiftelsen IVAs fond för forskning i informationsvetenskap tilldelar professor Peter Hedström Chester Carlsons Forskningspris år 2020 för att i verklig Chester Carlson-anda tagit sig an utveckling av specialstål. Han har letat olika teknologier och digitaliserat ofta svårtillgänglig dokumentation samt kombinerat fysiska experiment med moderna datavetenskapliga metoder. Han har visat på möjligheterna för datadriven design av specialstål med nya önskade egenskaper. Peter Hedström har också visat att det är möjligt att väsentligt korta ned utvecklingstiden av specialstål.


Priset överlämnas vid ett webbsänt seminarium den 3 december kl. 15:00.

Medverkande vid seminariet är pristagaren professor Peter Hedström, Lars-Erik Eriksson, styrelseordförande Stiftelsen IVAs Fond för forskning i informationsvetenskap, Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret och Staffan Truvé, CTO Recorded Future.

– Peter Hedström personifierar det vi strävar efter inom svensk stålforskning genom att han rör sig obesvärat mellan grundforskning och tillämpning och också har förmåga att ta in och utnyttja modern teknik som AI i arbetet. Saken blir inte sämre av att Peter gjort sig känd som en person som gärna hjälper andra när det behövs. Jag är stolt att få medverka vid prisutdelningen, säger Gert Nilson.