KTH dubblar platserna till höstens tekniska basår

Svensk stålindustri har länge pekat på vikten av en tryggad finansiering till tekniskt basår för att fler ska kunna går vidare och söka en teknisk högskoleutbildning. Det är därför mycket glädjande att Kungliga Tekniska högskolan (KTH) nu får fördubbla sina platser till höstens tekniska basårsutbildning.

KTH:s utbildningsplatser, både behörighetsgivande och permanenta, ökar. Foto: Jann Lipka/KTH.

KTH berättar i ett pressmeddelande att högskolan fått i uppdrag av staten att fördubbla höstens antagning till tekniskt basår, som en del i att motverka coronakrisens effekter på ekonomi och arbetsmarknad.

– Visst är det en utmaning på så kort tid. Men KTH kan agera snabbfotat när det behövs och vi vill självklart bidra till samhällsnyttan, säger Leif Kari, vicerektor för utbildning i samma pressmeddelande.

Det tekniska basåret innebär en ettårig kompletteringsutbildning på gymnasial nivå inom de naturvetenskapliga ämnena för dem som saknar behörighet till en ingenjörsutbildning på högskolenivå.

– Vi vet att de som läser tekniskt basår oftast är väldigt motiverade att läsa en teknisk högskoleutbildning och gör bra ifrån sig i arbetslivet. För stålindustrin i Sverige innebär detta en större rekryteringsbas av unga människor med den kunskap och kompetens som vi söker, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Fördubblingen av platser innebär att ytterligare 700 studenter kommer att kunna skriva in sig på KTH till hösten. Fördubblingen ställer nya krav på både lokaler och fler lärare, även om delar av undervisningen kommer att bedrivas digitalt.

Samtidigt som utbyggnaden av basåret sker tilldelas KTH ökade anslag och fler permanenta utbildningsplatser, med 174 nya helårsstudenter till hösten 2020 respektive 348 till hösten 2021.

– Stålindustrin välkomnar fler platser på ingenjörsutbildningarna. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av att SCB tidigare prognostiserat en omfattande brist på civilingenjörer inom kemi-, bio-, material- och geoteknik de närmaste 15 åren. Men fler platser räcker inte. Insatser behöver också göras för att förbättra genomströmningen. En angelägen åtgärd vore att höja ersättningen per utbildningsplats för utvalda utbildningar och på så sätt göra det möjligt för lärosätena att ge studenterna mera stöd, till exempel öka antalet undervisningstimmar, avslutar Gert Nilson.

Läs mer om fler platser till tekniskt basår i KTH:s pressmeddelande.


Se även: