KK-stiftelsen mångmiljonsatsar på kompetensutveckling för näringslivet

KK-stiftelsen gör nu en extrasatsning under coronakrisen och bidrar med 50 miljoner kronor till kompetensutveckling för näringslivet på avancerad nivå och forskarnivå. 

Med anledning av coronavirusets utbrott har KK-stiftelsen utforskat vilka möjligheter och behov som finns för särskilda insatser för att stötta lärosäten och näringsliv i den situation som uppstått.

– Behovet av kompetensutveckling i näringslivet ser inte ut att minska, tvärtom. Nu när näringslivet går på sparlåga skapas möjligheter att växla upp kompetensen. Jag är glad att KK-stiftelsen så snabbt kan bidra till att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft i spåren av pandemin, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Coronakrisen har skapat ett stort behov av snabba kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Många relevanta utbildningar och kurser finns redan idag, men de behöver anpassas och modifieras utifrån de behov som skapats av coronakrisen. Dessutom behöver de tillgängliggöras för yrkesverksamma. KK-stiftelsen inbjuder därför Sveriges högskolor och nya universitet1 att ansöka om medel för att snabbt göra relevanta utbildningar tillgängliga för yrkesverksamma.

Syftet med utlysningen är att bidra till att tillgodose kompetensbehov som uppstår i företag och branscher som är direkt relaterade till coronakrisen samt att stödja utbildningsinsatser som riktar sig till personal från näringslivet som permitterats eller friställts som en konsekvens av krisen. Det är viktigt att insatserna får påtaglig effekt inom ett år från projektets start.

– Det är jätteviktigt att människors kompetensutveckling fortgår under coronakrisen. Det berikar både individer och företag. För stålindustrin är frågor som kompetensförsörjning, forskning och innovation helt avgörande för såväl den direkta återhämtningen som den långsiktigt hållbara utvecklingen, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Utlysningen omfattar upp till 50 miljoner kronor. Utdelade medel ska användas till utveckling och genomförande av utbildningsinsatser avsedda för företag och branscher och för permitterad och friställd personal från näringslivet.

Denna särskilda satsning understryker styrkan i KK-stiftelsens unika uppdrag att stötta utbildning på avancerad nivå och forskarnivå med fokus på kompetensutveckling för näringslivet.

Utlysningen har öppnat och den avslutas den 8 juni.

Läs mer om utlysningen: Aktuella utlysningar (kks.se)

Se även: KK-stiftelsen satsar 50 miljoner på kompetensutveckling i spåren av Corona (kks.se)

-----
1 Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet.