Vi uppmärksammar Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap

Forskningen är en förutsättning för industrins utveckling, konkurrenskraft och även omställning till ökad hållbarhet. Idag den 11 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap genom att lyfta tre inspirerande forskare. Möt Aina Edgren, Chalmers/Kanthal, Nuria Fuertes, Swerim och Susanne Norgren, Sandvik/Uppsala universitet.

Aina Edberg, Susanne Norgren och Nuria Fuertes. 

AINA EDGREN, doktorerar på Chalmers tekniska högskola, inom ämnet högtemperatursmaterial. Hon analyserar material som utsätts för temperaturer långt över 1000°C och använder bland annat avancerade elektronmikroskop som gör att hon kan studera materialets mikrostruktur.

Du är industridoktorand, vad innebär det?

– Jag tog examen från en civilingenjörsutbildning inom kemi våren 2019 och började doktorera några månader senare. Jag är en så kallad industridoktorand vilket innebär att jag är anställd av ett företag, i mitt fall Kanthal, samtidigt som jag forskar på mitt eget projekt och läser kurser precis som doktorander anställda av universiteten gör. Fördelen som jag ser med att vara industridoktorand är att jag kan arbeta med avancerad forskning samtidigt som jag har en fot i industrin vilket gör att jag förstår syftet med just min forskning och vad den kan leda till.

Vad är det bästa med det du gör?

– Det bästa är att jag har tid att fokusera på ett specifikt problem, får lära mig allt om det och förhoppningsvis kan jag även lösa problemet.

Finns det någon person som inspirerat dig?

– Jag har Inte någon specifik person, men jag tycker de flesta personer som gör något de brinner för är inspirerande.

Har du några tips till personer som funderar på att söka sig till forskningsvärlden?

– Gör det! Titta på universitetens hemsidor och se om det finns någon doktorandtjänst ute. Om du arbetar på ett företag kan du alltid kolla om det finns möjlighet att forska där. Både du och företaget tjänar på att ha en expert inom ett visst område!


NURIA FUERTES CASALS, är gruppchef och hon har arbetat på metallforskningsinstitutet Swerim i tio år. Hon hittade till Swerim via sitt examensjobb och idag koordinerar Nuria en rad olika projekt och forskar bland annat om korrosion av metaller i aggressiva miljöer.

Vad är det bästa med det du gör?

– Jag tycker om att jag i mitt arbete får läsa och hålla mig uppdaterad om nya saker och upptäckter inom mitt forskningsområde. Jag får vara med och identifiera vilka frågeställningar som vi som industri står inför och hittar svar och lösningar. Jag tycker om att känna mig som en del av industrin, att det jag gör kommer till praktisk användning.

Finns det någon person som inspirerat dig?

– Min handledare inspirerade mig mycket. Just för att vi båda kom till Sverige för att studera och stannade här för att jobba med metallforskning. Hon brinner för det hon gör och sprider entusiasmen till andra.

Har du några tips till personer som funderar på att söka sig till forskningsvärlden?

– Absolut! Mitt tips är att förlägga sitt examensjobb på sex månader på ett företag eller forskningsinstitut, i mitt fall var det alltså Swerim (då Swerea KIMAB). Därefter går det att ta sig vidare genom att till exempel fortsätta som industridoktorand eller som forskare. För mig var det en bra väg, jag har fått testa på olika områden och fått känna på arbetsuppgifterna. Det är också ett sätt att som forskare bygga sitt nätverk och få kontakter med företagen som vår forskning och våra projekt är så nära kopplad till.

SUSANNE NORGREN, är expert inom materialvetenskap, tribologi och modellering på Sandvik, och jobbar dessutom en dag i veckan som adjungerad professor i materialteknik vid Uppsala universitet. Susanne arbetar med att förstå vad som gör att företagets produkter förslits och genom att förstå detta så modellerar hon nya lösningar för framtida bättre produkter.

Vad är det bästa med du gör?

– Jag har fördelen med att få verka både i industrin och i akademin vilket innebär att jag både får forska på en grundvetenskaplig nivå – och försöka förstå ”ända ner till atomerna” till att sedan göra något åt det i min industrimiljö där jag då blir produktutvecklare.

Finns det någon person som inspirerat dig?

– Ja många fantastiska personer både i industrin och akademin. Några särskilt viktiga personer är min handledare under doktorandtiden Professor John Ågren och i flertal samarbeten under många år Professor Hans-Olof Andrén på Chalmers. Inom industrin främst min före detta kollega Bo Jansson.

Har du några tips till personer som funderar på att söka sig till forskningsvärlden?

– Om du är nyfiken och intresserad av att förstå på djupet och att jobba i en internationell miljö så är det rätt ställe att vara och en unik möjlighet.

 

Läs gärna mer om Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapFN:s webbplats.