Förkovra dig − faktasamlingar och utbildningsportaler om stål

Har du just nu lite extra tid att fördjupa dina kunskaper? Det finns många bra källor till kunskap om stål på internet. Steeluniversity och Manufacturing Guide är exempel på två bra portaler för dig som vill lära dig mer om stål. Även Jernkontoret erbjuder kostnadsfritt handböcker och utbildningspaket på sin webbplats.

Worldsteels utbildningsplatform, steeluniversity.org, riktar sig till högskolestuderande och -lärare samt anställda i stålindustrin eller i närliggande verksamhet.

Steeluniversity

Steeluniversity.org är ett initiativ från World Steel Association, Jernkontorets motsvarighet globalt. Initiativet är en digital utbildningsplattform som riktar sig till högskolestuderande och -lärare samt anställda i stålindustrin eller i närliggande verksamheter.

Steeluniversity erbjuder online-utbildningar, dels om tillverkningsprocesserna, dels i specifika ämnen såsom termodynamik, mekaniska egenskaper, rekristallation, konstruktion, etc. Flera utbildningar är helt kostnadsfria.
Plattformen innehåller också 3D-modeller och simuleringar av olika tillverkningsprocesser. Det går till exempel att virtuellt göra råjärn i en masugn, att smälta skrot och göra stål i en elektrostålsugn, eller ett valsa ett stålämne till en balk.

Manufacturing guide

Webbportalen manufacturingguide.com grundades av civilingenjörerna Hans och Jessica Bergmark. Redan 2005 föddes idén till det som idag är en kunskapsdatabas med faktainnehåll och funktioner till stöd för dem som jobbar med eller utbildar sig inom områdena produktutveckling och tillverkning. Innehållet är dels användargenererat, dels baserat på information från akademi, forskningsinstitut och branschorganisationer. Innehåll fylls på och uppdateras kontinuerligt. Seniora rådgivare, från bland andra Jernkontoret, är delaktiga i portalens utveckling och kvalitetssäkring.

Manufacturing Guide är gratis att använda. I portalen kan användare upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer. Där finns en ordlista, en stor mängd produktexempel och beskrivningar av tillverkningsmetoder samt kunskapstester (quiz).

Över 4 000 leverantörer finns för närvarande i registret. Mot en avgift får leverantörer en utförligare företagspresentation samt prioriterad visning i sökresultaten.

Läs mer: Kunskapstest online - en hit för svensk industri (svenskverkstad.se)

I

Manufacturing Guide illustreras tillverkningsmetoderna ofta med tydlig grafik och filmklipp. Exemplet ovan visar olika typer av skänkmetallurgisk utrustning.

Jernkontorets utbildningspaket

Jernkontorets utbildningspaket är ett flitigt använt läromedel i tolv delar som täcker hela produktionskedjan vid stålframställning. Utbildningspaketet vänder sig i första hand till anställda vid stålföretagen och elever vid teknikinriktade utbildningar samt stålföretagens kunder. Läromedlet är författat av experter inom nordisk stålindustri. Årtalen nedan anger senaste revidering:

 • Del 1 - Historia, grundläggande metallurgi (2016)
 • Del 2 - Malmbaserad processmetallurgi (2000)
 • Del 3 - Skrotbaserad processmetallurgi (2000)
 • Del 4 - Skänkmetallurgi och gjutning (2000)
 • Del 5 - Underhåll och driftsekonomi (2001)
 • Del 6 - Analytisk kemi (1996)
 • Del 7 - Energi och ugnsteknik (1997)
 • Del 8 - Bearbetning av långa produkter (2015)
 • Del 9 - Bearbetning av platta produkter (2015)
 • Del 10 - Oförstörande provning (2007)
 • Del 11 - Låglegerade stål (2019)
 • Del 12 - Rostfria stål (2015)

Kompendier och Powerpoint-presentationer kan laddas hem kostnadsfritt, se jernkontoret.se/utbildningspaketet

Handböcker på Jernkontorets webb

Jernkontorets energihandbok har funnits med länge som tryckt handbok, men är sedan 2007 webbaserad. Energihandboken innehåller kvalificerad kunskap om energianvändning. Handboken sammanfattar de viktigaste energiaspekterna och tillhandahåller alltifrån matematiska formler och beräkningsmodeller, material- och bränsledata till populärvetenskapliga artiklar om energi med belysande exempel och effektiviseringstips. Handboken administreras av Jernkontoret. För urval och innehåll svarar energiexperter inom Jernkontoret energinätverk, se energihandboken.se

En faktasamling om Eldfasta material har tagits fram inom Jernkontorets teknikområde 23, Eldfasta material. Den finns utgiven i form av en öppen rapport inom Jernkontorets forskning.

En handbok om Ekologisk efterbehandling för gruv- och stålindustrin. Handboken beskriver potential och metoder för att skapa mervärden för natur och samhälle, såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vid efterbehandlingen av gruv- och industriområden.

Handboken Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen handlar om att integrera ett ekosystemperspektiv i det befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet i verksamheten vid ett stålföretag. Till handboken medföljer ett frågeformulär, två mallar samt ett utbildningspaket.

Stålindustrin gör mer än stål är en handbok för restprodukter, det vill säga för järn- och stålindustrins biprodukter, material för intern cirkulation och återvinning samt avfall. Idag används omkring 80 procent av branschens restprodukter, 20 procent blir avfall som deponeras. Restprodukthandboken är framtagen av Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter i syfte att tydliggöra den potential som finns i restprodukterna så att användningen ökar ytterligare.

Ytterligare handböcker inom olika ämnesområden finns att ladda hem på Jernkontorets webbplats, se jernkontoret.se/handbocker