Digitalt ministerbesök hos Outokumpu

I slutet av november fick Outokumpu Avesta digitalt ministerbesök i dubbel uppsättning. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialminister Lena Hallengren deltog i ett digitalt möte om stålföretagets åtgärder med anledning av covid-19.

Foto: Jonas Nordlund, Outokumpu och Kristian Pohl/Regeringskansliet.

I slutet av november deltog arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialminister Lena Hallengren i ett digitalt möte med Outokumpu. Mötet handlade om stålföretagets åtgärder med anledning av covid-19. Även fackliga representanter och Outokumpus företagsledningen deltog i mötet som var annorlunda, men mycket uppskattat.

– Vi berättade om Outokumpu och verksamheten. Sedan informerade vi om vårt arbete med anledning av covid-19. Vi har med tidiga åtgärder ansträngt oss för att skydda våra anställda och motverka smittspridning. Vi pratade även om användning av digitala verktyg under pandemin, arbetsmiljö i coronatider, möjligheter till distansarbete och betydelsen av samverkan mellan företag och fackliga organisationer, berättar Jonas Nordlund, kommunikationschef på Outokumpu Sverige.

Efter det digitala besöket och informationen om Outokumpus arbete med anledning av Covid-19 skrev Eva Nordmark på sin Facebook-sida bland annat:

Idag har socialminister Lena Hallengren och jag varit på ett inspirerande digitalt arbetsplatsbesök hos stålföretaget Outokumpu där vi träffat fackliga representanter och företagsledningen. Företaget har under pandemin arbetat aktivt med arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och fack. Det har både handlat om åtgärder för att minska risken för smitta för de arbetstagare som behöver utföra sitt arbete på fabriken, och att möjliggöra distansarbete för alla dem som kan jobba hemifrån.

Både arbetsgivaren och facken är positiva till att man redan från början satte in omfattande åtgärder. Som att skapa tekniska förutsättningar för fler att jobba hemifrån, ta fram riktlinjer, informera och utbilda om digitala möten – och man gjorde det tillsammans med fack och skyddsombud.

ministrar-i-möte.jpg

Foto: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks officiella Facebook-sida.

Flera av de svenska stålföretagen har påverkats hårt av coronapandemin. Samtidigt har insatser gjorts för att säkra både medarbetarnas säkerhet och den löpande verksamheten. Produktionsstatistik från Jernkontoret för oktober och november visar dock att svensk stålproduktion återigen ökar i jämförelse med tidigare år. Det kan vara ett efterlängtat tecken på att botten är passerad, även om branschens återhämtning ska betecknas som skör.