Fortsatt ökad stålproduktion i november

Under november månad producerades 420 tusen ton råstål i Sverige, en ökning med 36 procent jämfört med förra året. Bedömningen är att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

Efter tappning av råstål i skänk lyfts skänken med travers över till skänkugnen. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under november 2020 producerades det sammanlagt 420 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med november 2019 är det en ökning på 36 procent. Ökningen förstärker bilden av den positiva utveckling som inleddes i oktober. Jernkontoret bedömer att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

råstålsproduktion-jan-nov.jpg

Hittills under året har det i Sverige producerats 3 995 tusen ton råstål, vilket är en minskning med 8,1 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.