Debatt: Krafttag för en säker elförsörjning

På Dagens Industris debattsida skriver idag vår vd Bo-Eriks Pers tillsammans med övriga företrädare för SKGS. Hittills har risken för effektbrist, som kan leda till manuell frånkoppling av elanvändare, varit ett problem för kalla vinterdagar. Nu står det klart för att effektbrist även kan uppstå under varma sommardagar. Debattörerna vill att läget blir en väckarklocka för politikerna.

Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att säkerställa elförsörjningen. Basindustrins elsamarbete SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet)  uppmärksammar återigen risken för effektbrist. Att elförsörjningen i södra Sverige är känslig är ingen nyhet. Svenska kraftnät har i sina kraftbalansrapporter klart och tydligt visat att den prognostiserade effektbalansen för kommande vintrar blir allt sämre och att försämringen huvudsakligen beror på att avvecklingen av Ringhals 1 och 2 sker innan transmissionsnätet stärkts.

Enligt en prognossammanställning som Svenskt Näringsliv gjort kommer elanvändningen dessutom att öka med minst 60 procent fram till år 2045 och då uppgå till 200 TWh. I den siffran ingår samtidigt inte någon produktionstillväxt i industrin. Klimatomställningen, med elektrifiering av transporter och industrier, driver utvecklingen. Basindustrins färdplaner för klimatneutralitet innebär en förväntad fördubbling av industrins elanvändning. För att lyckas med det krävs mycket mer leveranssäker och fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader, det vill säga summan av elpris, nätavgifter och skatter.

Industrin satsar stort på åtgärder för klimatneutralitet och ökad konkurrenskraft. Nu måste ansvariga politiker visa handlingskraft för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att svensk basindustri ska kunna göra det vi är bäst på: produktion i världsklass som skapar välfärd och global klimatnytta.

SKGS anser därför att det är angeläget att:

  • Påskynda utbyggnaden av stamnätet – enklare, snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser behövs
  • Värna all planerbar elproduktion– vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft – för att säkerställa spänningsstabilitet och effektbehov

Debattörerna består av Henrik Sjölund, vd på Holmen och ordförande SKGS, Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, Magnus Huss, vice vd IKEM, Maria Sunér Fleming, vd på Svemin och Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Ta del av hela debattinlägget Energipolitiken försvårar basindustrins klimatmål på Dagens Industri. 

 

Se även: