Bergsskolan förlänger ansökningstiden med fler platser

Intresset för att studera på yrkeshögskolan vid Bergsskolan i Filipstad till hösten är stort och nu öppnar skolan för fler studenter. Bergsskolan erbjuder ytterligare sju platser på teknikerutbildningarna och har förlängt ansökningstiden till den 15 juni. 

Foto: Bergsskolan

– En yrkeshögskola som lyssnar till vad marknaden efterfrågar i form av kompetens och som vågar satsa på studenterna, har mycket att vinna i detta läge. För att vara lyhörd för både företagen och studenterna förlänger Bergsskolan söktiden och ansöker om fler platser till de mest populära utbildningarna, säger Jan Håkansson, rektor på Bergsskolan i Filipstad.

Bergsskolan i Filipstad har haft av ett stort söktryck under våren och därför har skolan ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få erbjuda ytterligare totalt 14 platser till höstens utbildningar:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år.

Dessutom har Bergskolan valt att förlänga ansökningstiden med en så kallad sen antagning, som håller öppet till den 15 juni.

De nya utbildningarna på Bergsskolan baseras på föregångare som varit akademiska och mycket uppskattade utbildningar. Det betyder att några av kurserna kommer att vara uppbyggda som tidigare och andra kommer att vara förändrade så att ny forskning och nya metoder och tekniker ryms på schemat. Den största förändringen är att de nya utbildningarna innehåller så mycket som 25 procent ”lärande i arbete”, alltså praktik ute på olika företag. Det kan bidra till att knyta kontakter, göra studenterna än mer förberedda för arbetslivet och framförallt få studenterna att bättre förstå och ta till sig den teori som kurserna innehåller. Bergsskolan har redan nu säkrat praktikplatser åt alla studenter på olika företag runt om i Sverige.

Bergsskolan har funnits sedan år 1830 och har sedan dess utbildat attraktiva medarbetare till arbetsmarknaden. Just nu pågår många intressanta och banbrytande projekt inom svensk stålindustri, för att kunna fortsätta arbetet behöver kompetensen säkras upp för framtiden.

Ansökan till Bergsskolan sker via skolans webbplats: bergsskolan.se