Än finns tid att söka till Bergsskolan!

För den som vill studera till bergsskoleingenjör eller bergsskoletekniker inom metall och verkstad eller berg och anläggning finns det fortfarande tid att söka. Bergsskolan, som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar med start i höst har öppet för ansökningar fram till den 15 maj.

Enligt Universitets- och högskolerådet har det varit rekordmånga sökande till högskoleutbildningar för hösten 2020. En ökning med 19 procent jämfört med höstterminen 2019. 

Intresset för utbildningar inom yrkeshögskolan är också stort. Bergsskolan i Filipstad har känt av söktrycket sedan skolan öppnade för ansökningar i början på februari. Skolan håller öppet för ansökningar till höstens utbildningar fram till den 15 maj. 

Fler vägar in. Bergsskolan har inte bara längre ansökningstid än högskolorna, de antar dessutom studenter baserat även på så kallad reell kompetens, vilket betyder att det går att komma in med andra meriter än betyg från det traditionella skolsystemet. Exempel på reell kompetens kan vara arbetslivserfarenhet, internutbildningar och odokumenterade studier utomlands. Är du osäker på om dina erfarenheter räknas som reell kompetens? Hör av dig till Bergsskolan! 

För utbildningar till bergsskoleingenjör och -tekniker är Bergsskolan ensam i Sverige om att kunna erbjuda intagning med reell kompetens, något som skolan hoppas ska öppna dörren för fler studenter och därmed bredda rekryteringsbasen till skolan och branscherna. 

Till hösten finns det plats för 100 nya studenter som får möjlighet att lära sig att arbeta med bland annat stålets egenskaper genom nya metoder och ny teknik. De utbildningar som kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

  • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
  • Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri, 2 år
  • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år
  • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år

De nya utbildningarna baseras på föregångare som varit akademiska och mycket uppskattade utbildningar på Bergsskolan. Det betyder att några av kurserna kommer att vara uppbyggda som tidigare och andra kommer att vara förändrade så att ny forskning och nya metoder och tekniker ryms på schemat. Den största förändringen är att de nya utbildningarna innehåller så mycket som 25 procent ”lärande i arbete”, alltså praktik ute på olika företag. Det kan bidra till att knyta kontakter, göra studenterna än mer förberedda för arbetslivet och framförallt få studenterna att bättre förstå och ta till sig den teori som kurserna innehåller. Bergsskolan har redan nu säkrat praktikplatser åt alla studenter på olika företag runt om i Sverige. 

Bergsskolan har funnits sedan år 1830 och har sedan dess utbildat attraktiva medarbetare till arbetsmarknaden. Just nu pågår många intressanta och banbrytande projekt inom svensk stålindustri, för att kunna fortsätta arbetet behöver kompetensen säkras upp för framtiden.

 – Den nischade svenska stålindustrin är duktig på att få ut maximalt av sina befintliga processer, men behöver nya muskler för att åstadkomma nya saker, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och ordförande för Bergsskolan.