Debatt: Strut-utredningen saknar konkreta förslag

Utredningen för styr- och resurstilldelning i högskolan (STRUT) missar näringslivets behov av kompetensförsörjning och behöver därför kompletteras, skriver företrädare för flera fack- och arbetsgivarorganisationer i Dagens Samhälle.

Foto: Erik Thor/Emilia Bergmark-Jiménez, Breddabilden.

Jernkontoret, Teknikföretagen, IKEM, Skogsindustrierna och Unionen kommenterade i lördags den så kallade STRUT-utredningen i Dagens Samhälle. De skriver bland annat: "Om regering och riksdag menar allvar med att man vill se ett system som ger universitet och högskolor möjligheter att möta samhällsutmaningar måste de ge ekonomiska incitament för lärosäten att faktiskt samverka med samhället. Omvärldsutvecklingen tar inte paus" och presenterar en rad konkreta åtgärder som efterfrågas.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle

Läs också: Vi tycker