Stålindustrin deltar när Fossilfritt Sverige följer upp klimatfärdplaner

Imorgon den 20 mars anordnar Fossilfritt Sverige konferensen "Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft". Höganäs AB:s vd Fredrik Emilson kommer att redogöra för hur arbetet med stålindustrins klimatfärdplan fortgår och vilka politiska åtgärder som bör genomföras. 

Fredrik Emilson, vd på Höganäs. Foto: Pressbild.

Under konferensen kommer fyra branscher att lansera sina klimatfärdplaner, följt av att några av de branscher som redan lanserat sina klimatfärdplaner följer upp sitt arbete mot fossilfrihet 2045.

– Mycket har dragit igång; produktutveckling som gör det möjligt att elektrifiera transportsektorn, forskning inom ny och klimatneutral processteknik samt konvertering till elbaserade processer är bara några exempel på vad som pågår i branschen. Inom Höganäs arbetar vi med forskningsprojekt för att ersätta fossila råvaror och bränslen och har byggt en pilotanläggning för förnybar energigas tillsammans med bland andra Cortus Energy, säger Fredrik Emilson i ett pressmeddelande från Höganäs.

Läs stålindustrins klimatfärdplan här

Mikael Damberg, Isabella Lövin, Helen Axelsson, Marcus Hedblom

Stålindustrin överlämande sin klimatfärdplan till regeringen i maj 2018. Från vänster Mikael Damberg (S), Isabella Lövin (MP), Marcus Hedblom, vd Ovako och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto: Fossilfritt Sverige.