Restprodukt från stålindustrin kan rena vatten

Restprodukter från tillverkning av järn och stål kan användas för vattenrening, det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt. I Process Nordic berättar Björn Haase från Höganäs AB och en av initiativtagarna till projektet, om de goda resultaten och förhoppningar om fortsatt utveckling.

Höganäs AB tillverkar metallpulver till tillverkningsindustrin. Precis som för alla järn- och ståltillverkare spelar slaggen en viktig roll för att styra smältprocessen optimalt. När smältan är klar avskiljs slaggen som en restprodukt.

Branschen arbetar intensivt – bland annat inom Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter – med att söka lösningar för att öka användningen av restprodukter. För närvarande används omkring 80 procent av restprodukterna. Till exempel används slagger i en rad olika sammanhang; vägkonstruktioner, i asfalt och nu även till vattenrening. Men det har varit en lång process att hitta rätt.

För tio år sedan när Björn Haase, biproduktsansvarig hos Höganäs AB, var på en europeisk konferens om slagger, föddes idén om rening av avloppsvatten med hjälp av slagg. Efter konferensen sökte Björns forskargrupp pengar till labbförsök med vattenrening med hjälp av slagg.

Björn Haase, biproduktsansvarig hos Höganäs AB. Foto: Ann Wulf, Höganäs AB.

När labbförsöken visade positiva resultat sökte gruppen ytterligare pengar från Vinnova för ett större forskningsprojekt med fältförsök. Projektet MINRENT startade och drevs under två år inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. I projektet deltog en rad aktörer från järn- och stålindustrin samt företag med fokus på vattenrening och ett antal universitet.

Nu är MINRENT-projektet avslutat och resultaten är mycket positiva. Björn Haase har förhoppningar om att gå vidare med ytterligare studier. Materialet som testades i projektet är nu en produkt som Höganäs säljer under varumärket Petrit-E, men det marknadsförs ännu inte som ett material för vattenrening.

– Utöver att materialet har ett ekonomiskt värde gör vi även miljönytta. Vi går från miljöproblem till miljönytta, från algblomning till rena hav. Vi sticker ut hakan lite och har en slogan vi brukar använda: Köp svenskt stål och rädda Östersjön, säger Björn Haase.

Läs hela intervjun med Björn Haase i Process Nordic 

Nyligen under konferensen 10th European Slag Conference, Euroslag 2019, 8–11 oktober i Grekland, hade forskargruppen en så kallad poster som beskrev de viktigaste resultaten i MINRENT-projektet. Enligt Björn Haase var det många på konferensen som visade intresse för postern och hade frågor om projektet.

– I bästa fall kan det här leda till fortsatt forskningsarbete på en europeisk nivå, avslutar Björn Haase.