Ny testrigg stärker stålindustrins innovationskraft

Högskolan i Gävle har nyligen invigt en unik testutrustning för kylning av platta produkter. Den nya testriggen kompletterar högskolans testbädd för kylning av metaller. Vid den välbesökta invigningen talade representanter för bland annat Vinnova, Jernkontoret, SSAB och Tillväxtverket.

En av industrin efterlängtad testrigg för kvalitetsstål har invigts vid Högskolan i Gävle. Foto: Högskolan i Gävle.

Testbäddsprojektet för kylning av metaller var från början ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och stålindustrin. Inledningsvis deltog Ovako, Höganäs och SSAB, och nu ingår även Uddeholm och ytterligare ett trettiotal metallföretag.

Testbädden är en mötesplats, och den bildar ett nätverk mellan akademi och näringslivet. Deltagare från näringslivet kan vara stålföretag, andra metallproducenter, tillverknings- och verkstadsindustri, samt andra som arbetar med produkt- och processutveckling.

– Det är jättebra att Högskolan i Gävle tar det här initiativet. Den här typen av neutrala mötesplatser behövs för att man ska kunna vara innovativ, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Den nya testriggen är unik på flera sätt. Dels är den så stor att företagen kan testa objekt som i storlek kommer ganska nära färdiga industriprodukter, dels kan kylningen varieras så att den möjliggör tester med exakta kylkurvor.

– Konkurrensen ökar hela tiden. Kina, med sina resurser, har nu även börjat med specialstål. Det är helt avgörande för svensk stålindustri att hela tiden forska och vidareutveckla sina produkter och att det då är specialstål som gäller, sa Bahram Moshfegh, professor i energisystem och projektledare vid Högskolan i Gävle, vid invigningen.

Bahram Moshfegh och Gert Nilson framför den nya testutrustningen. Foto: Tommy Ekholm.

Inledningsvis fick forskargruppen medel från Energimyndigheten för att jobba med grundforskning, och när det var dags att använda tekniken mer tillämpat kom Vinnova in i bilden. 2017 fick gruppen anslag från Vinnova, Tillväxtverket, Region Gävleborg och Region Dalarna för att bygga testbädden för kylning av metaller. Planen är att anläggningen på Högskolan i Gävle ska bli en varaktig testbädd. I projektet ingår därför att fastställa en affärsmodell som gör att testbädden kan stå för sin egen finansiering när projekttiden har löpt ut.

När Gert Nilson talade vid invigningen framhöll han vikten av innovation och hur testbädden hjälper till att ge den svenska industrin en extra skjuts framåt på innovationsområdet. Han berömde också Högskolan i Gävle för att de på detta sätt sträcker ut handen till det omgivande samhället och stärker samarbetet med industrin.

Enligt Gert Nilson är testbädden ett exempel på där man försöker brygga över det man ofta kallar för "dödens dal", alltså en ny teknik som har stor potential att förbättra stålet, men som är svår att föra in i produktionen. Det krävs att man lär sig hur det fungerar och blir trygg med tekniken. För det behovet så är den här testriggen väldigt viktig för industrin.

– Det här är egentligen ett väldigt bra exempel på vad vi som arbetar med forskning och innovation försöker åstadkomma. Steget att komma från den där spännande idén som vi kanske tror på till någonting som vi vet precis hur vi ska hantera för att vi ska kunna köra det i produktion, det steget är alltid väldigt svårt. Vi kallar ibland utmaningen för ”Dödens dal”, och den metod vi har för att överbygga utmaningen, det är precis att bygga sådana testbäddar som den här, sa Gert Nilson.


SSAB har behov av att kunna göra experiment för att utveckla sina produkter. Enligt Saed Mousavi, Senior specialist på SSAB, så är de inom företaget väldigt duktiga på att göra experiment med de befintliga linjer som bolaget har. 

– Vi tillåts att göra experiment och det är väldigt kostsamt för företaget, men det är det som varit nyckeln till framgång för oss, sa Saed Mousavi, under invigningen.

– Men vissa saker kan vi inte göra i befintliga linjer. Därför är en anläggning som ger oss den typen av möjligheter central för att vi ska kunna vidareutveckla våra produkter. Så då sattes jag i kontakt med Bahram Moshfegh, Högskolan i Gävle och den här testbäddssatsningen. Den här testbädden blir ett verktyg i den verktygslåda som vi håller på att bygga upp, sa Saed Mousavi.

SSAB har deltagit i utformningen av den nya testriggen och planerar att köra testserier för att kunna simulera det de har i sina linjer idag och den framtida utvecklingen. Saed Mousavi skulle gärna se att det fanns fler testbäddar, inte bara rörande kylning av metaller utan även för produkters kemi, egenskaper och användningsområden samt för hur man bäst nyttjar restprodukterna och effektiviserar återvinningen.

Invigningen av testriggen vid Högskolan i Gävle hölls den 5 april 2019. Foto: Marie Hägg.

Läs mer om testbädden: Impinging jet teknik för kylning av stål (hig.se)