Jernkontoret fortsätter satsningen på att inspirera unga

Den 16 september började Amanda Källén på Jernkontoret. Hon förstärker Team Järnkoll, som arbetar för stålindustrins långsiktiga kompetensförsörjning genom att utöka kontakten mellan stålföretag och gymnasieskolor.

Amanda Källén är nyutexaminerad civilingenjör och matematik/fysiklärare och kommer till Jernkontoret direkt från utbildningen på KTH.

Vad är det för utbildning som du har gått?

– Programmet heter Civilingenjör och lärare. Det omfattar 300 högskolepoäng och leder till både en civilingenjörsexamen och en examen som ämneslärare i gymnasiet. Jag läste inriktningen matematik och fysik.

Vad kommer du att syssla med på Jernkontoret?

– Jag ska vara processledare för Urbankoll, den del av Järnkoll, som i samarbete med stålföretagen ordnar aktiviteter för elever på gymnasieskolor i Stockholms län.

Vad har du för förväntningar på ditt nya jobb?

– Min utbildning är ju nästan som gjord för det här jobbet! Jag tror att jag kommer få stor nytta av mina dubbla examina och jag hoppas att jag kan bidra till att väcka intresse för teknik och industri hos eleverna vi ska möta. Jag ser också fram emot att fördjupa mina egna kunskaper om stål och stålindustrin.

Vad är det bästa med den svenska stålindustrin?

– Att den är innovativ och att det verkar finnas en fin sammanhållning och stolthet i branschen.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag ägnar en stor del av min fritid till truppgymnastik. Jag är aktiv som tränare för flera grupper med barn och ungdomar i olika åldrar och på olika nivåer inom en gymnastikförening som jag själv började träna i som barn.