Globalt intresse för Hybrit och svensk stålindustri

Med rubriken "SSAB, LKAB bet big on fossil-free steel" skriver den amerikanske journalisten Michael Cowden om den svenska, mycket unika satsningen på Hybrit. Intresset för Hybrit känner inga landsgränser och Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, redogör i artikeln för hur det handelspolitiska läget spelar in och påverkar den svenska stålindustrin.

Bygget av Hybrits pilotanläggning i Luleå. Bildkälla: Hybrit (@hybrit_project).

Mathias Ternell redogör bland annat för händelseförloppet som föranledde EU att införa skyddsåtgärder mot USA:s importtullar på stål och aluminium under 2018.

– Du måste säkerställa att stålanvändarna har vad de vill ha och behöver. Samtidigt måste stålproducenternas intressen beaktas genom att förhindra att marknaden svämmas över av importerat stål, säger Mathias Ternell i artikeln.

Givet den svagare efterfrågan på stål under året som gått, innebar skyddskvoten ingen större begräsning av importen.

– EU var lite för generös. Om efterfrågan ökar kan du utöka den tullfria kvoten, men om efterfrågan minskar – som den nu gör – så bör du också minska kvoten, säger Mathias Ternell.

När det kommer till koldioxidskatt anser Mathias Ternell att EU-kommissionen bör ta en mer aktiv roll, inte bara för att hantera den pågående handelssituationen, utan för framtiden. Särskilt om EU-kommissionen menar allvar med arbetet mot klimatförändringarna.

– Hur mycket är du beredd att betala för effekten av koldioxidutsläpp? I EU är vi villiga att betala mycket. För vi vill bli kvitt utsläppen, säger Mathias Ternell.

Höga klimatambitioner får inte bli en nackdel.

– Jernkontoret förespråkar höga krav på klimatåtgärder inom stålindustrin. Samtidigt är det viktigt att importerat material lever upp till samma höga krav om de ska säljas på Europamarknaden. Importen får aldrig bli en Free-rider som underminerar våra höga klimatambitioner, säger Mathias Ternell.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB och ordförande för Hybrit redogör i den amerikanska artikeln för den process som ska leda fram till fossilfritt stål.

– Sverige är ett litet land och vi har varit tvingade att vara innovativa. Vi är inte ensamma, men vi springer snabbare än de andra, säger Martin Pei när han berättar om hur Hybrit kan förändra svenska stålproduktion, göra den konkurrenskraftig och fossilfri.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB. Bilden är från när Hybrit i maj 2019 tilldelades Naturvårdsverkets miljömålspris i kategorin "Mod och tempo". Foto: SSAB.

Michael Cowdens artikel finns i sin helhet att läsa på den amerikanska nyhetssajten Fastmarket, men är dessvärre bara tillgänglig för prenumeranter.

Se även: hybritdevelopment.com