Förväntningar inför #stålnytta-året 2020

Svensk stålindustri står för en teknisk utveckling som kan möta hård konkurrens på en global marknad. Dessutom lever industrin efter ett viktigt åtagande om att bidra till ökad hållbarhet. För att stålindustrin i Sverige ska kunna fortsätta leverera på höga ambitioner har Jernkontoret flera viktiga områden att fokusera på under 2020.

Under 2020 fortsätter Jernkontoret att arbeta nära stålindustrin, akademin och politiken för att säkra kompetensförsörjningen,

– Jag är stolt över den svenska stålindustrin som vågar ta greppet fullt ut och jobba med viktiga tekniksprång. Det här innebär naturligtvis att vi behöver få in de skarpaste hjärnorna i verksamheten, för att kunna skapa nya idéer, förverkliga dem och också bli en del av en positiv samhällsutveckling, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Energi- och miljöfrågorna är alltid högt på stålindustrins agenda och en tillförlitlig elförsörjning är viktigt för både klimatet och tillväxten.

– För att stålindustrin ska minska sina utsläpp krävs tillförlitlig och fossilfri el till rimliga kostnader. Det är helt avgörande för branschens utveckling. Under 2020 hoppas jag att elförsörjningen prioriteras hos våra beslutsfattare. Det vore bra för klimatet, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Efter en fantastiskt fin oberoende utvärdering av forskningsprogrammet Metalliska material under 2019 fortsätter forskningsarbetet för utveckling och stärkt konkurrenskraft.

– I programmet Metalliska material får vi arbeta med prioriterade framtidsfrågor tillsammans med många andra relevanta aktörer, det leder till bra forskning och det stärker vår konkurrenskraft, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Arbetet med att synliggöra stålnyttan syftar till att öka stoltheten hos företagen, men också medvetenheten hos beslutsfattare och konsumenter om vikten av en konkurrenskraftig svensk stålproduktion.

– Under nästa år då ska vi öka kunskapen om all den nytta som våra svenska stål och stålprodukter bidrar med. När vi använder svenska stålprodukter då bidrar vi till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, det är det vi kallar #stålnytta, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Jernkontoret bevakar utvecklingen och agerar för bättre handelsvillkor. De senaste åren har världens handelspolitik skapat osäkerhet och sämre förutsättningar för frihandel.

– Nästa år hoppas jag att både Sverige och EU vågar stå upp för företag som axlar ett större klimatansvar och att politiken värnar den handel som är både fri och rättvis. Det är viktigt för våra gemensamma exportintäkter, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.