EU:s innovationsfond kan främja ny teknik

EU:s nya innovationsfond har potential att stödja svensk stålindustri i omställningen till fossilfrihet.

Första spadtaget till pilotanläggningen för HYBRIT togs i juni 2018 i Luleå. Foto: Jernkontoret.

I och med att EU:s handelssystem för utsläppsrätter reformeras från och med 2020 kommer den fria tilldelningen på utsläppsrätter att stramas åt och priserna sannolikt att stiga. Detta i sin tur påverkar den svenska stålindustrins globala konkurrenskraft.

– Utsläppsminskningar sker inte linjärt, därför fungerar inte resonemanget att bara skruva åt och göra utsläppen dyrare. Vill vi ha en industri i Europa så måste vi ha ett globalt perspektiv på klimatpolitiken. Det viktigaste är att vi kan åstadkomma teknikskiften så att vi kan minska våra utsläpp, menar Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

EU-kommissionens regler för den nya Innovationsfonden ska skapa goda förutsättningar för omställning i industrin. Där skulle till exempel SSAB, LKAB och Vattenfalls projekt HYBRIT för fossilfritt stål kunna vara en potentiell mottagare.

Innovationsfonden kan stödja industriprojekt, till skillnad från föregångaren NER 300 som hade en mer begränsad omfattning.

– Den nya innovationsfonden skulle kunna ge stöd till de stora investeringarna i till exempel demonstrationsanläggningar, som är helt avgörande för att ta ny teknik hela vägen till en omställning, menar Helén Axelsson.

Läs också: Plan för ”superindustriklivet” får tummen upp (altinget.se)

EU-besök i Luleå

Igår den 28 februari besökte ITRE, The EU Industry Committee, HYBRIT och SSAB i Luleå. 

Stort intresse för fossilfri ståltillverkning (tv4.se)

Stort intresse för världens första fossilfria ståltillverkning (svt.se)

Seminarium på SNS

Den 21 februari höll SNS ett seminarium om EU:s utsläppshandel, där bland andra Helén Axelsson från Jernkontoret och Fredrik Hannerz från Naturvårdsverket medverkade.