Debatt: Prioritera utbildningar som efterfrågas av näringslivet

Idag skriver Bo-Erik Pers och Gert Nilson i SVT Opinion om varför det är viktigt att prioritera utbildningar som faktiskt efterfrågas av näringsliv och samhälle och som leder till jobb.

Gert Nilson och Bo-Erik Pers. Foto: Pia Nordlander/BildN.

Idag är sista ansökningsdag till universitet och högskola inför höstterminen. Med anledning av detta skriver Jernkontorets vd respektive tekniske direktör i SVT Opinion om vilka utbildningsreformer som behövs för att fler utbildningar ska leda till jobb och i förlängningen förse industrin med rätt kompetens. Det handlar bland annat om att återupprätta statusen för yrkesutbildningarna, utbilda till riktiga jobb, minska avhoppen från högskolan och att säkra finansiering för tekniskt basår.

Läs också: Vi tycker