Debatt: "Det måste vara möjligt att väga in fler meriter för akademiska tjänster."

Idag torsdag skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, tekniske direktör Gert Nilson och forskningschef Helena Malmqvist, på Altingets debattsida att samverkan med näringslivet ska vara meriterande för forskare och andra aktiva inom akademin.

Den som ägnar ens en liten del av sin tid åt att sprida sin kunskap till det omgivande samhället riskerar sin karriär, trots att ”den tredje uppgiften” hör till universitetens lagstadgade uppgifter. Därför måste det vara möjligt att väga in fler meriter för akademiska tjänster, så att forskare uppmuntras att samverka med omgivningen. Trots allt finns två tredjedelar av alla forskare i Sverige utanför akademin. Rörlighet mellan universiteten och samhället är berikande.

Bara stålindustrin har mer än ett dussin adjungerade professorer vid lärosäten runt om i Sverige, och de handleder var och en i snitt två doktorander parallellt. Det visar att industrins forskare både vill och kan bidra, bara de får chansen.

Forskningens metoder och resultat ska endast styras av forskarna själva. Men lärosätenas vilja och förmåga att samverka med det omgivande samhället ska spela roll för hur stort basanslag de får. Idag styrs basanslaget av hur forskarnas arbete publiceras och citeras. Vi menar att det även ska spela roll hur väl forskarna samverkar med det omgivande samhället.

Läs debattinlägget i sin helhet på Altinget.se