Innovationskraft från Jernkontoret till FMV

Även de allra bästa historierna har ett slut. Fredagen den 28 februari 2020, efter tio år och elva månader, gör vår forsknings- och innovationskoordinator Anna Ponzio sin sista arbetsdag vid Jernkontoret. Försvarets materielverk (FMV) tar över den certifierade innovationsledaren och rutinerade forskningskoordinatorn.

Även om Anna har haft en ganska väldefinierad roll under sin tid på Jernkontoret har det inte speglat av sig i frisyrerna ;)

– Annas bidrag till det moderna Jernkontoret kan inte överskattas. Hennes förmåga att skapa entusiasm och trygghet hos forskare, företag och myndigheter och få dem att dra åt samma håll har varit avgörande för att ta oss dit vi är idag, säger Gert Nilson, Annas chef och teknisk direktör på Jernkontoret.

Anna Ponzio anställdes vid Jernkontoret i april 2009, direkt efter sin doktorsexamen. Men redan då var hon en erfaren medarbetare.

– Jag började jobba som timanställd redan 2003. Mitt första uppdrag var att sammanställa forskningsbehov inom energi- och ugnsteknik. Därefter kom jag tillbaka i flera omgångar under hela min doktorandtid. Jag lärde mig enormt mycket tack vare kontakten med industrin och industrins frågeställningar, berättar Anna Ponzio.

Forskningsavdelningen behövde hjälp att sköta de tre offentliga forskningsprogram som Jernkontoret tilldelades nästan samtidigt i mitten av 2000-talet.

– När jag började på Jernkontoret våren 2011 var alla tre programmen under avveckling, och det var min uppgift att bygga nya. Som tur var fanns Anna kvar i organisationen, berättar Gert Nilson.

– Vi jobbade bitvis och bokstavligen natt och dag med att ta fram det som skulle komma att bli det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, fortsätter han.

Under 2019 har de fem första strategiska innovationsprogrammen, däribland Metalliska material, genomgått den mest omfattande utvärdering som gjorts av forsknings- och innovationsprogram i Sverige. När resultaten offentliggjordes den 12 december visade det sig att Metalliska material lyckats exceptionellt väl. Utvärderarna lämnade inte en enda rekommendation till programmet, utan menade att det borde erhålla fortsatt finansiering utan förändringar av vare sig struktur eller innehåll.

– Så man ska väl sluta när man är på topp, skrattar Anna Ponzio och fortsätter:

– Skämt åsido så tror jag att det är ett bra läge för mig att gå vidare nu. På Jernkontoret kommer många nya spännande initiativ dras igång. Nya och andra perspektiv än mitt kan göra fortsättningen ännu bättre! Och jag ser fram emot att ta med mig det jag har lärt mig in i en ny domän.

Även om Metalliska material tagit en stor del av Annas tid i anspråk sedan programmet startade 2013 är det kanske inom energiforskningen hon gjort sitt största avtryck. 2013 startade även programmet Järn- och Stålindustrins Energianvändning (JoSEn) med Jernkontoret som kansli. Det programmet pågick till 2018 och här hade Anna i praktiken huvudansvaret. Hon var dessutom engagerad i bedömargrupper för parallella program hos Energimyndigheten, bland annat som ordförande.

Under åren 2011–2013 arbetade Anna också i den projektgrupp som arbetade fram stålindustrins gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid. Visionen fastställdes av Jernkontorets fullmäktige i mars 2013 och blev startskottet för en ny era för svensk stålindustri med ett mera proaktivt förhållningssätt till omvärlden, stora satsningar på ökad hållbarhet och mycket annat.

Under 2017 genomgick Anna den första certifieringen av innovationsledare, vilket uppmärksammades på många håll.

– Att vara certifierad innovationsledare var något helt nytt, så jag blev intervjuad i många sammanhang och mitt ansikte dök upp både här och där, säger Anna Ponzio.

Men nu är det alltså dags att sätta punkt för tiden på Jernkontoret.

– Det har varit fantastiskt att få arbeta i en bransch med en så lång och stark nationell historia som genom seklerna visat på en ständig förmåga till förnyelse, och gör så än idag, avslutar Anna Ponzio.

På FMV kommer Anna att fortsätta arbeta med FoI-frågor, som kvalificerad handläggare på Ledningsstaben.

Jernkontoret ber att få önska henne all lycka och framgång i sitt nya jobb.

För frågor till kring de projekt Anna Ponzio arbetat med hänvisas till Rasmus Östlund, rasmus.ostlund@jernkontoret.se . För övriga frågor, kontakta Gert Nilson, gert.nilson@jernkontoret.se