Succé för nätverksträff om schysst kommunikation

Den 26 januari samlades över 70 personer på Örebro slott när nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden bjöd in retorikexperten Serena mon de Vienne för att tala om bemötande av härskartekniker och hur man kommunicerar på ett schysst sätt.

Anna-Karin Nyman, Emma Härdmark, kommunikationsansvarig på Svemin, och Serena mon de Vienne.


Vardagsmakt – om härskartekniker och schysst retorik

De flesta av oss har blivit utsatt för olika härskartekniker i sitt arbete och många har naturligtvis, medvetet eller omedvetet, utsatt andra för dem. Serena mon de Vienne, retorikexpert på byrån Snacka Snyggt, berättade om olika kategorier och typer av härskartekniker, gav exempel och bad sedan publiken använda dem mot varandra för att uppleva hur det kändes. Härskartekniker används ofta omedvetet, och blir en härskarteknik först när det landar fel hos personen som bemöts av den, menar Serena mon de Vienne.

Mon de Vienne gav också flera exempel på hur man kan bemöta olika härskartekniker när man utsätts för dem, till exempel genom att ställa motfrågan "Hur tänkte du nu?". Ofta handlar bemötandet om att skifta tillbaka fokus på själva sakfrågan.

Nätverk för kvinnor i gruv- och metallindustrin

Metallkvinnor och Women in Mining Sweden är nätverk för kvinnor i stål- och metall- respektive gruv- och mineralbranschen. Båda branscherna är traditionellt sett mansdominerade och nätverken utgör mötesplatser för att verka för mer jämställda arbetsplatser. Detta var första gången som nätverken anordnade ett gemensamt event.

– Det var jätteroligt att så många deltog. Det märks att ämnet engagerar och att många känner igen sig i de olika härskarteknikerna, som vi ju alla använder och utsätts för ibland, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Läs också: Fler kvinnor behövs i gruv- och stålindustrin (sverigesradio.se)