Populär klimatfärdplan nu åter i lager

Det finns ett stort intresse för den svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige 2045. Första upplagan tog snabbt slut. Ny upplaga finns nu att beställa. 

Överlämning på Rosenbad: Näringsminister Mikael Damberg, klimatminister Isabella Lövin, Marcus Hedblom, vd Ovako och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Den 25 mars 2018 överlämnade stålindustrin sin klimatfärdplan till regeringen. Den första upplagan tog därefter snabbt slut.
Läs mer: Stålindustrins klimatfärdplan

Jernkontoret har nu åter fyllt lagren med en andra upplaga, som du kan ladda hem eller kostnadsfritt beställa tryckta exemplar av.
 
Ladda hem: Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf, 4,3 Mb)

Beställ tryckt exemplar av färdplanen.