Kungligt besök på Höganäs AB

I fredags besökte kronprinsessan Victoria och prins Daniel Höganäs AB för att lära sig mer om Höganäs hållbarhetsarbete. Fokus låg framförallt på Cortus Energys nya anläggning för förnybar energigas som ska hjälpa Höganäs att fasa ut fossil naturgas och fossilt kol.

Björn Haase på Höganäs AB ger kronprinsessan Victoria och prins Daniel varsitt exemplar av Jernkontorets handbok för restprodukter, "Stålindustrin gör mer än stål". Foto: Höganäs AB.

Fokus fossilfrihet

Under besöket berättade medarbetare på Höganäs bland annat om hur de arbetar med elektrifiering av fordon och hur deras restprodukter ger liv åt nya produkter som isolermaterial och asfalt. Hela 77 procent av alla restprodukter från Höganäs kommer till ny användning, något du kan läsa mer om i handboken Stålindustrin gör mer än stål.

Fredagens huvudpunkt var besöket på den nya anläggningen för förnyelsebar energigas som byggs av Cortus Energy på Höganäs industriområde. Detta är världens första anläggning för att demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning – en unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Läs hela pressmeddelandet (hoganas.com)