Jernkontorsstipendium skickar materialtekniker på kunglig Asien-resa

Joakim Sandberg, snart är färdig civilingenjör i Materialteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU), får i november resa med kungen, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och 35 svenska ingenjörer till Asien på studieresa. Resan har gjorts möjlig genom ett stipendium från Jernkontoret.

Joakim Sandberg utanför IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, på väg till kickoff inför resan. 

– Jag känner mig väldigt hedrad och tacksam över att ha blivit tilldelad det här stipendiet och fått den här möjligheten. Jag ser fram emot att bli inspirerad av en mängd intressanta företag och att kunna vara en aktiv del i diskussioner med de andra delegaterna som har minst sagt imponerande och varierande bakgrunder. Jag hoppas kunna skapa nya kontakter både på resmålet och inom delegationen. Det blir även roligt att kunna dela med mig av mina intryck och lärdomar till andra efter resans slut, säger Joakim Sandberg.

– Det är alltid stort intresse för att få följa med när IVA och kungen besöker utländska teknikföretag, så när Jernkontoret fick frågan om vi kunde göra det möjligt för en student att följa med tog vi chansen, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret förvaltar ett antal stipendiefonder och bland ändamålen är att ge unga akademiker möjligheten att resa och förkovra sig. Trots en kort ansökningstid var det ett stort antal materialstudenter som sökte stipendiet.

– Flera starka kandidater uppfyllde kriterierna, men vi bedömde att Joakims meriter var allra vassast, säger Gert Nilson.