Debatt: Stål kan bidra till att lösa klimatfrågan

Debattartikel om hur stål formar en bättre framtid, publicerad i tematidningen Innovation Industri, maj 2018.

ÅTTA AV TIO UNGA uppger att de har klimatångest enligt en undersökning gjord av Cint på uppdrag av WWF. Var fjärde ung uppger att de har ont i magen när de tänker på klimatförändringarna och oroas varje vecka av tankar på detta. När unga beskriver sina kriterier för framtida arbetsgivare ligger miljöansvar och hållbarhet i topp. Allt fler konsumenter efterfrågar hållbara produkter och premierar företag som agerar hållbart. Företag som möter denna efterfrågan är framtidens vinnare och enda sättet framåt för långsiktig konkurrenskraft och förmåga att attrahera medarbetare i framtiden.

SVENSKA FÖRETAG LIGGER långt fram när det gäller klimat- och miljöhänsyn. Vi har framsynta kunder och konsumenter och en levande miljö- och klimatdebatt som gjort det självklart för oss att anamma värderingar och ambitioner om en cirkulär ekonomi där återvinning och utsläppsminskningar ligger högt på agendan. Att spara resurser och energi är både ekologiskt och ekonomisk hållbart.

STÅLINDUSTRIN ÄR och har varit den största återvinnaren av sina material i över hundra år. Stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan förlorad kvalité. Skrot är därför stålindustrins viktigaste råvara. Men det räcker inte. Vi måste också bidra till en än mer hållbar produktion och miljönyttiga produkter som kan minska världens utsläpp. Det är bland annat därför som vi tagit fram en klimatfärdplan för en helt fossilfri stålindustri 2045. Ibland ställs klimat mot tillväxt och konsumtion. Det är olyckligt. Sverige är en förebild i världen som visar att det är tillväxt och utveckling som kan minska utsläppen och fortsätta bygga världen med smartare produkter, mindre resurser och dessutom till bättre resultat.

Här i Sverige glömmer vi ibland att världen inte är färdigbyggd. En miljard människor svälter fortfarande i världen. Vi kan bidra till att resten av världen får den välfärd och standard som vi åtnjuter i väst, men på ett mer klimatsmat sätt med ny teknik och bättre material. Det är därför som vi inom stålindustrin lägger all kraft på att leda teknikutvecklingen inom lättare, smartare och 100 procent återvinningsbara stålsorter.

Källa: www.innovationindustri.com/jernkontoret