5 miljoner till forskning om biokol för fossilfri ståltillverkning

Energimyndigheten har beviljat ett fyraårigt forskningsprojekt på mer än 5 miljoner kronor till Höganäs AB och Luleå tekniska universitet. Syftet är att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.

Elin Hernebrant och Ryan Robinson, ingenjörer på Höganäs AB. Fotograf: Höganäs AB

– Projektet ska ta fram kunskaper om biokol för att ersätta så mycket fossilt kol som möjligt i våra tillverkningsprocesser och hos andra företag i branschen, säger Ryan Robinson, ingenjör på Höganäs.

Höganäs AB arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Detta ska Luleå tekniska universitet hjälpa till med i ett gemensamt forskningsprojekt, som nu får stöd från Energimyndigheten.

– Huvuddelen av stödet går till universitetet för att finansiera forskarteamet, som ska arbeta i projektet. Utan pengarna hade vi inte haft möjlighet att genomföra forskningsprojektet, så vi är enormt glada för detta, säger Elin Hernebrant, ingenjör på Höganäs.

Forskningsprojektet leds av Kentaro Umeki som är biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Han har tre doktorander och två seniora forskare till sin hjälp.

– För att klara klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 är det viktigt att alla delar av stålindustrin hittar vägar mot att få bort utsläppen av koldioxid. Vi ser också att en attitydförändring håller på att ske hos konsumenter, miljöpåverkan har kommit att bli ett viktigt kriterium vid köp av produkter. Det vore därför väldigt bra ifall det gick att välja produkter baserat på ”grönt stål”, säger projketledaren Kentaro Umeki.


Läs mer om forskningsprojektet:

Se även: 

Stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige