Samverkan ger ökad samhällsnytta

Genom samarbete med företag och organisationer i och utanför branschen arbetar stålindustrin för att bli helt samhällsnyttig till 2050. I Framtidens Forskning berättar Karl Halldning och Eva Blixt om forskningsprojektet som drivs gemensamt av Jernkontoret och miljöforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute (SEI).

– En styrka i co-creationmetoden är att du får med de personer som ska genomföra förändringarna direkt i processen och gör dem delaktiga i resultatet. Samhällsnytta kan vi bara definiera och arbeta mot genom att jobba tillsammans med andra representanter i samhället, menar Karl Hallding, forskningsledare på SEI, i en artikel i Framtidens Forskning.

– Samhällsnytta är den gemensamma nämnaren här. När vi på Jernkontoret samlar våra nätverk med SEI:s nätverk för att utveckla en ”kompass” för att maximera samhällsnytta gentemot samtliga av FN:s globala mål skapas ny kunskap och nya allianser där vi ser partnerskapet som det nya ledarskapet, menar Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10