Ökad stålproduktion 2016

Trots globalt överskott på stål och trots att prisdumpat stål förekommer på marknaden, så lyckas de svenska ståltillverkarna upprätthålla produktionen under 2016 – och till och med öka den. 

Råstål tappas till skänk vid Ovako i Hofors. Efter tappningen lyfts skänken med travers vidare till skänkugnen. Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank

Sveriges produktion av råstål uppgick 2016 till 4,6 miljoner ton, vilket är en ökning med 5,6 procent jämfört med 2015.

Trots att det i slutet av året var produktionsbortfall i SSAB:s anläggning i Oxelösund, så avslutades året med mycket hög produktionstakt. Under andra halvåret 2016 tillverkades 17 procent mer stål än i motsvarande period året innan.

− Under årets första fem månader var produktionstakten svagare än tidigare år, men därefter tog produktionen fart, berättar Jenni Ranhagen, statistiker på Jernkontoret. Efter krisen 2009 har produktionsutvecklingen varit relativt stabil.

− Trots att det globalt råder ett stort utbudsöverskott på stål och att vi på den europeiska marknaden möter hård konkurrens från importerat stål som många gånger varit prisdumpad, så är det mycket glädjande – och talande – att marknaden efterfrågar vårt svenska stål, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Utvecklingen av svensk råstålsproduktion, 1990-2016


Jernkontorets produktionsstatistik omfattar 13 anläggningar.
Läs mer om svensk stålproduktion.


Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, vd
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 08 679 17 01

Jenni Ranhagen, statistikexpert
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52