Jernkontorets referensmaterial jubilerar

Det 100:de i serien av Jernkontorets certifierade referensmaterial lanseras snart av Swerea KIMAB. Referensmaterialen är betydelsefulla vid kemisk analys inom stålindustrin.

Referensmaterial i form av diskar. Foto: Swerea KIMAB.

– Att Jernkontorets referensmaterial firar 100 är ett jubileum väl värt att lyfta fram. Referensmaterialen är en av pusselbitarna bakom framgångarna inom den svenska stålindustrin, säger Robert Eriksson, forskningschef på Jernkontoret och ansvarig för arbetet med referensmaterialen.

Referensmaterialen är viktiga och eftertraktade

Vid tillverkning av högkvalitativa stål är snabba och korrekta analyser av den kemiska sammansättningen avgörande. Även små avvikelser kan ge oönskade effekter, till exempel problem med formbarhet eller hållfasthet och en omarbetning eller skrotning innebär höga kostnader och förseningar. Det gäller därför att med hög riktighet och god precision kunna bestämma halterna av de ämnen som ingår i stålet.

De certifierade referensmaterialen (CRM) används för att ståltillverkarna ska kunna kalibrera sina analysinstrument och på så sätt säkerställa stålets kemiska sammansättning. De kan även användas som kontrollprov och referens i tvister. Jernkontorets certifierade referensmaterial tas fram av Swerea KIMAB, som även sköter marknadsföring och försäljning.

Referensmaterial nummer 100 började tas fram i slutet av 2014 och närmar sig nu certifiering. Målet är att det ska finnas till försäljning innan jul. Materialet är ett rostfritt stål kallat JK 27B. Det är ett molybdenlegerat, austenisiskt stål av 316/316L-typ (EN nr 1.4435 och 1.4436) och det är materialets relativt höga kvävehalt som gör det extra intressant, främst för tillverkare av rostfritt stål.

Framtagningen av referensmaterial startades redan under andra världskriget under namnet Jernkontorets analysnormaler. Det är Jernkontorets expertkommitté för standardisering av kemiska analysmetoder som beslutar om framtagningen av ett referensmaterial. Det går till så att ett antal, vanligen 10–20, kompetenta stålverkslaboratorier analyserar materialet. Därefter görs en statistisk utvärdering av inkomna data, som resulterar i en certifierad halt för varje ingående ämne. Från att ett material skickas ut till laboratorierna till dess att det är klart för försäljning tar det cirka 36 månader. 

Jernkontoret referensmaterial har ett mycket bra rykte, vilket gör dem eftertraktade. Omkring 900 enheter av referensmaterialen säljs av Swerea KIMAB varje år. Det behövs mellan 300 och 900 kilo av ett material för att det ska kunna finnas till försäljning under en längre tid. När populära referensmaterial börjar ta slut tas en ersättare fram, till exempel är JK 27B en ersättare för JK 27A.

– JK 27B beräknas räcka i minst tio år, men det beror förstås på hur bra materialet kommer att sälja framöver, säger Michael Granfors, ansvarig för CRM hos Swerea KIMAB.

Internationellt samarbete

Den nordiska stålindustrin ingår också i ett större europeiskt samarbete för att ta fram referensmaterial. För närvarande deltar Frankrike, Tyskland och Norden, via Jernkontoret. Tidigare deltog också Storbritannien, men de lämnade samarbetet för ungefär fem år sedan, berättar Charlotte Wichardt, som arbetar på Sandvik Materials Technology och även är ordförande för Jernkontorets expertkommitté för standardisering av kemiska analysmetoder.

– Man kan se det som en ”världskalibrering”. Målet är ju att vara en del i en gemensam måttstock för världens stålindustri. Det är ett mycket bra exempel på internationellt samarbete, säger Charlotte Wichardt.


Internationella referensmaterial. Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank.

Nästa lansering

Hur lång tid tar det då innan det är dags för Jernkontorets certifierade referensmaterial nummer 101?

– Det är svårt att svara på, det beror ju bland annat på vilka förslag till referensmaterial som medlemsföretagen kommer in med, säger Michael Granfors.

Kontaktpersoner:

Robert Eriksson, forskningschef
robert.eriksson@jernkontoret.se, 08 679 17 17

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62