EK 3, Standardisering av kemiska analysmetoder

Expertkommitté 3, Standardisering av kemiska analysmetoder (JK 45053), är en expertkommitté som tillhör Ledningsgrupp analytisk kemi

Oy Narema Ab står i samarbete med Jernkontoret för försäljning och distribution av certifierade referensmaterial i ECRM och JK-serien. Foto: Swerim AB. 

Expertkommitténs område omfattar:

  • Beredning av ärenden för SIS/TK 122
  • Bakgrundsgrupp för CEN/TC 459/SC 2
  • Metodstudier – standarder
  • Produktion av certifierade referensmaterial (CRM)
  • Referensmaterial

Kommitténs ordförande

Alexander Henrich, Höganäs Sweden AB

Kommitténs forskningschef

Jonas Gurell, Jernkontoret

Kommitténs sekreterare

Katarina Timåker, SIS, Svenska institutet för standarder
Kommittén administreras av SIS.

Kommitténs medlemsföretag

Alleima AB, Sandviken
Degerfors Laboratorium AB, Degerfors 
Erasteel Kloster AB, Söderfors
ESAB AB, Göteborg
Höganäs Sweden AB, Höganäs
LKAB, Malmberget
Outokumpu Stainless, Avesta
AB Sandvik Tooling, Stockholm
SSAB Europe, Borlänge
SSAB Europe, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
SSAB Europe Oy, Brahestad
Uddeholms AB, Hagfors
Vargön Alloys AB, Vargön

Adjungerade

SIS, Svenska institutet för standarder, Stockholm
Swerim AB, Kista

Hur blir man medlem i kommittén?

Genom att först bli medlem i någon av moderorganisationerna, går det därefter att välja i vilken eller vilka expertkommittéer man vill delta. För medlemskap kontakta respektive moderorganisation:

Jonas Gurell, Jernkontoret
tel 08 679 17 10
jonas.gurell@jernkontoret.se

Tania Irebo Schwartz, Swerim AB
tel 08 440 48 20
tania.ireboschwartz@swerim.se

Katarina Timåker, SIS, Svenska institutet för standarder
tel 08 555 521 05
katarina.timaker@sis.se