Dags att anmäla föredrag till ICRF 2018

I oktober 2018 anordnar Jernkontoret konferensen 3rd Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF 2018, i Stockholm. Före 21 november 2017 ska anmälan om föredrag till konferensen vara insända.  

Den regelbundet återkommande internationella konferensen Ingot Casting, Rolling and Forging Conference, ICRF är en välbesökt arena för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och tekniknyheter.

Jernkontoret arrangerar nästa höst den tredje ICRF-konferensen och bjuder in alla ståltillverkare, kunder och leverantörer till ICRF 2018 i Stockholm, 16–19 oktober 2018.

Nu är hög tid att sända in anmälan om föredrag till konferensen (submission of abstracts). Registrering sker på konferenswebben och ska ske senast 21 november 2017.

Bra att veta:

  • Konferenswebben, www.ICRF2018.com, uppdateras kontinuerligt. (Eller anmäl dig till maillistan om du vill få informationen tillsänd.)
  • Registrering av abstracts: 20 september – 21 november 2017
  • Konferensregistrering startar: 31 januari 2018

Läs mer:

Jernkontoret anordnar internationell stålkonferens 


Kontaktpersoner:

Bo Larsson, projektledare
bo.larsson@jernkontoret.se

Robert Vikman, forskningschef
08 679 17 50, robert.vikman@jernkontoret.se